Idź do

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej

Głównym celem projektu jest odciążanie z ruchu turystycznego znanej wśród turystów Betonki czyli ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem” poprzez stworzenie innych, atrakcyjnych dla turystów miejsc do odwiedzania w Parku.  
Ostateczna wartość projektu wyniosła: 831 453,88 zł, w tym: 
 • dofinansowanie z Funduszu Spójności: 587 809,00 zł 
 • dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska: 103 731,00 zł 
 • Środki własne Parku Narodowego "Ujście Warty": 139 913,88 zł 

Efekty ekologiczne i ostateczna wartość projektu

Głównym celem realizowanego przez nas projektu pt. „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej”, była ochrona ptaków wodno-błotnych, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Zakładaliśmy, że uda się to zrobić, przekierowując część turystów z obleganej ścieżki „Ptasim szlakiem” na inne obszary Parku. Takie, na których turystów jest zdecydowanie mniej i są mniej wrażliwe przyrodniczo.

Aby przyciągnąć turystów w takie miejsca, trzeba je było odpowiednio przygotować. Dlatego powstały:
 1. Wieża widokowa na Czarnowskiej Górce wraz wyposażonym miejscem postojowo-odpoczynkowym. Znalazły się na nim m.in. ławostoły, wiata, toalety (również dla osób niepełnosprawnych) oraz plac edukacyjno-sprawnościowy. 
 2. Nowa ścieżka spacerowa „Torfianka” wraz z wieżą widokową na tzw. Polderze Północnym”.
 3. Celem dodatkowym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, w sposób jak najmniej kolidujący z ochroną przyrody. 
Wykonana infrastruktura turystyczno-edukacyjna, od momentu oddania do użytkowania stała się bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. (Przykładowo, w 2017 r. Czarnowską Górkę odwiedziło około 1,8 tys. osób, a w porównywalnym  okresie w 2018 r.  około 9,5 tys. osób.) Jednocześnie w 2018 r. stwierdziliśmy zmniejszenie liczby turystów przy ścieżce „Ptasim szlakiem”.  

Efekt ekologiczny zakładany w projekcie został osiągnięty. Nastąpiło przekierowanie turystów ze ścieżki Ptasim szlakiem na inne, m.in. znajdujące się na obrzeżach Parku atrakcje turystyczne. To przekierowanie nie wpłynęło negatywnie na przyrodę Parku. Z kolei, odciążenie z ruchu turystycznego ścieżki Ptasim szlakiem wpływa korzystnie na ptaki wodno-błotne występujące w okolicach ścieżki.

Działaniami ochronnymi w ramach projektu objęto 21 gatunków ptaków wodnych i błotnych. Były to ptaki lęgowe lub/i przelotne, występujące w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki „Ptasim szlakiem”. Te gatunki to:  bocian biały, bocian czarny, rycyk, czajka, krwawodziób, kwokacz, batalion, łęczak, ostrygojad, zausznik, bielik, ohar, świstun, płaskonos, śmieszka, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, pliszka żółta. Działania ochronne polegały na zmniejszenie presji turystycznej na ww. gatunki ptaków, których siedliska przylegają do ścieżki „Ptasim szlakiem”.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 831 453,88 zł, w tym: 
 • dofinansowanie z Funduszu Spójności: 587 809,00 zł 
 • dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska: 103 731,00 zł 
 • Środki własne Parku Narodowego "Ujście Warty": 139 913,88 zł 

data: 2019-01-10

Zapraszamy na Czarnowską Górkę

Z przyjemnością informujemy, że doposażanie placu odpoczynkowo-postojowego na tzw. „Czarnowskiej Górce” zostało zakończone i można już korzystać z nowych atrakcji. Niewątpliwie, każdemu odwiedzającemu, najbardziej rzucą się w oczy dwie, prawie 2 m wysokości czajki. Można się z bliska przyjrzeć modelom tych  kontrastowo upierzonych, pięknych ptaków, których naturalni przedstawiciele gnieżdżą się na podmokłych łąkach Parku Narodowego „Ujście Warty”.  Najważniejszym, nowym elementem „Czarnowskiej Górki” jest plac edukacyjno-sprawnościowy, przedstawiający różne sposoby poruszania się zwierząt. Dzięki zamontowanym drewnianym elementom, można spróbować zawisnąć na drabince jak nietoperz, skakać przez przeszkody jak sarna lub wspinać się po pniu jak niedźwiedź. Każda zabawa została wyposażona w tablicę z instrukcją oraz informacjami przyrodniczymi.  Dodatkowo, przy ogrodzeniu zostało zamontowanych 20 stojaków rowerowych. Mamy nadzieję, że nowe elementy infrastruktury będą kolejną atrakcją Parku i gminy Słońsk i będą długo służyły, zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Przypominamy, że całe przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (projekt POIŚ.02.04.00-00-0124/16-00 pn. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym „Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej"

Serdecznie zapraszamy!

data: 2018-10-01

Zapraszamy na nową ścieżkę spacerową

Zapraszamy na nową ścieżkę spacerową na Polderze Północnym. Jest to oprócz wieży widokowej na Czarnowskiej Górce kolejny nowy element infrastruktury turystycznej, który z przyjemnością udostępniamy!

Ścieżka spacerowa łączy Wał Północny z Bobrową Drogą.  Składa się z 3 odcinków różnych pod względem nawierzchni: I - drewniana kładka, II -  gruntowa droga i III - droga wewnętrzna prowadząca przez podmokłą łąkę.

Zpowodu podmokłego charakteru terenu oraz ochronę ptaków, odcinek III może zostać czasowo włączony z użytkowania - i tak też jest w tej chwili. Proponujemy więc równie ciekawą alternatywną trasę tzw. Środkową Drogą.

Ze względu na rodzaj nawierzchni i bezpieczeństwo turystów, ścieżka jest przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszego. Rowerzyści mogą korzystać ze ścieżki, prowadząc rower.

Propozycje tras z wykorzystaniem ścieżki spacerowej:

Aktualnie niedostępny jest III odcinek ścieżki więc proponujemy następujące trasy:

 • Od Strony Kostrzyna nad Odrą - 15,7 km : Nowa Pompa w Kostrzynie nad Odrą – Wał Północny (4,6 km);  Ścieżka spacerowa: Wał Północny- skrzyżowanie ze Środkową drogą  ( 0,65 km) ;  Środkowa Droga – Bobrowa Droga - Bobrowa Droga przy wieży widokowej – Wiata Dąbroszyńska (7 km); Wiata Dąbroszyńska – Wał Północny – Nowa Pompa (3,5 km).
 • Od Strony Kamienia Małego  17,8 km : Kamień Mały – Kamieńska Grobla – Bobrowa Droga (3,6 km); Bobrowa Droga od skrzyżowania z Kamieńską Groblą do skrzyżowania ze Środkową Drogą (4,4 km); Środkowa Droga – ścieżka spacerowa – Wał Północny (2,4 km); Wał Północny od zejścia ze ścieżki spacerowej do Niwki (3,1 km); Niwka – Kamieńska Grobla  - Kamień Mały (4,3 km)
Ścieżka została zbudowana w ramach projektu POIŚ.02.04.00-00-0124/16-00 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej". Projekt jest dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu: 706 140,00 PLN, w tym dofinansowanie do 600 219,00 PLN.

data: 2018-04-27

Ścieżka spacerowa na Polderze Północnym i wieża widokowa na Czarnowskiej Górce prawie gotowe.

W ostatnich dniach można było zauważyć wznoszącą się coraz wyżej konstrukcję na Czarnowskiej Górce. Choć prace przebiegają z niewielkim opóźnieniem, niedługo stanie tam wyczekiwana przez wiele osób wieża widokowa.

Na Polderze Północnym zaś powstała nowa ścieżka spacerowa. Jej elementy czyli wieża widokowa i drewniana kładka są już fizycznie gotowe ale z otwarciem ścieżki czekamy na zakończenie wszystkich formalności. Ścieżka prowadzi od Bobrowej Drogi (można też na nią wejść od drogi Środkowej) do Wału Północnego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy ścieżki i wieży.

Nowa infrastruktura powstaje w ramach projektu POIŚ.02.04.00-00-0124/16-00 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej". Projekt jest dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu: 706 140,00 PLN, w tym dofinansowanie do 600 219,00 PLN.

data: 2018-02-22

Podpisanie umowy na realizację projektu

Pełna nazwa projektu: "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym"Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej"

Numer projektu: POIŚ.02.04.00-00-0124/16-00

W dniu 05.04.2017 r. dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty", Konrad Wypychowski, podpisał umowę z Panią Anną Miodek, zastępcą dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o dofinansowanie projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym"Ujście Warty" poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno - turystycznej". Środki na dofinansowanie tego zadania (POIŚ.02.04.00-000124/16-00) będą pochodzić m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Głównym celem projektu, o dość skomplikowanej nazwie, jest odciążanie z ruchu turystycznego znanej wśród turystów Betonki czyli ścieżki przyrodniczej „Ptasim szlakiem” poprzez stworzenie innych, atrakcyjnych dla turystów miejsc do odwiedzania w Parku.  

W ramach projektu ma być m.in. odtworzona wieża widokowa na Czarnowskiej Górce, która przez wiele lat była stałym elementem krajobrazu i była bardzo chętnie odwiedzana przez turystów i mieszkańców okolic Parku. Ze względu na jej stan techniczny, musiała zostać kilka lat temu rozebrana. Nowa wieża, wybudowana w ramach projektu, będzie oczywiście odnowiona wizualnie, zostanie również zagospodarowany teren do niej przylegający: obok wieży pojawi się wiata turystyczna, ławostoły, toalety przenośne, ogrodzenie oraz miejsce postojowe dla samochodów osobowych.

Drugą atrakcją turystyczną, która ma powstać w ramach realizacji zadania, jest nowa ścieżka spacerowa (o dł. ok. 1100 m), z drewnianą kładką i jednokondygnacyjną, drewnianą wieżą widokową), na objętym ochroną krajobrazową o.o. Polder Północny–Witnica. Ścieżka ma połączyć dwa równoległe odcinki istniejącej ścieżki rowerowe (Wał Północny Warty z tzw. Bobrową drogą).

Wartość projektu: 706 140,00 PLN, w tym dofinansowanie do 600 219,00 PLN. 

Zgodnie z harmonogramem, obydwie inwestycje powinny być zrealizowane do końca 2017 r.

11 maja 2018 r. podpisano aneks do umowy nr POIS.02.04.00-00-0124/16-00. Zgodnie z tym aneksem wartość projektu ma wynieść: 831 453,88 zł, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 691 540,00 zł.

Budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym

Projekt zakończył się 30 września 2021 roku. Ostateczny koszt projektu wyniósł 29 164 320,48 zł, w tym 16 846 851,31 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 1 003 573,49 zł z budżetu państwa. Park Narodowy „Ujście Warty” dołożył do inwestycji 1 969 400,28 zł, koszty niekwalifikowalne wyniosły 9 344 495,39 zł.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w powstanie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego.

Dziękujemy:
 • głównemu Wykonawcy budowlanemu – firmie PPUH WIMAR Wiesław Polechoński i Podwykonawcom:
  • R.B. Artur Prugar
  • PP-UUU ,,SANBUD’’ Sp. z o.o. oraz Podwykonawcom: Clim-Bud Tomasz Linga i P. P. U. „PROGAR” Władysław Szrama
  • EL-TECH Radosław Gula
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Wawrzynkiewicz
  • KONSBUD Drewno Klejone Sp. z o.o.
  • GREŚKIEWICZ P.H.U Zdzisław Greśkiewicz
  • ,,BUMET’’ Jerzy Hilburger
  • H.U.SUFMARTECH Andrzej Tecław
  • Krzewy Ozdobne Grzegorz Rogoś
  • ERADUR Sp. z o.o.
  • FOSTER DESIGN DANIEL DALIDOWICZ
 • głównemu Wykonawcy wystaw i wyposażenia wnętrz – firmie TRIAS AVI i Podwykonawcom:
  • MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o.
  • RAMA Sp. z o. o.
  • Centrum Techniczno-Aranżacyjne Władysław Ciemnicki
  • ProiNox Jacek Karpiński
  • PROART Sp. z o. o.
  • KLIMAART Sp. z o. o.
  • OCEANUS Akwarystyka Morska Waldemar Osmałek
  • LOKOMOTION Tomasz Dęga
  • Sebastian Stępień
 • Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
 • Izabelli Engel, Małgorzacie Maksymaczk-Żyła, Aleksandra Kisielewskiej z Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”
 • dr Michałowi Lorencowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marcie Świtale
 • osobom i instytucjom za przekazanie zdjęć:Konradowi Wypychowskiemu
  • Oldze Betańskiej
  • Michałowi Wołowikowi
  • Dariuszowi Mielickiemu
  • Januszowi Błaszczykowi
  • Ryszardowi Skałbie z Muzeum Twierdzy Kostrzyn
  • Browarowi Witnica
  • Parkowi Dinozaurów w Nowinach Wielkich
  • Towarzystwu Przyrodniczemu „Bocian”
 • profesjonalnym fotografikom przyrody:
  • Mateuszowi Matysiakowi
  • Waldemarowi Wojdylakowi
  • Przemysławowi Szymońskiemu
 • osobom, które wolontariacko konsultowały treści wystawy:
  • Agacie Jirak-Leszczyńskiej
  • Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr hab. Beacie Messyasz
  • Przemysławowi Szymońskiemu
  • Krzysztofowi Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn
  • Dominice Piotrowskiej-Kuipers z Muzeum Martyrologii w Słońsku
  • pracownikom Parku Narodowego „Ujście Warty”.
Osoby, instytucje i firmy są wymienione w przypadkowej kolejności. Jeśli kogoś nieumyślnie pominęliśmy, bardzo przepraszamy.

Zakończenie projektu "Budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego..."

Projekt Parku Narodowego „Ujście Warty” pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym” zakończył się 30 września 2021 roku. Nadszedł czas podsumowań. 8 października 2021 roku odbyło się oficjalne zakończenie projektu. W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku zebrali się zaproszeni goście, Rada Naukowa Parku oraz pracownicy.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi. Był to symboliczny gest, ponieważ Ośrodek nie jest jeszcze otwarty. Niebawem ruszy rekrutacja pracowników. Pozostaje jeszcze dopiąć na ostatni guzik system zarządzania sprzedażą biletów i organizacją wydarzeń. Z tych powodów otwarcie Ośrodka przewidywane jest na przyszły rok.

Uczestnicy piątkowego wydarzenia mieli niebywałą okazję obejrzenia multimedialnej ekspozycji. Czekało na nich mnóstwo przyrodniczych gier, projekcji i aplikacji. Goście popłynęli w wirtualny rejs łodzią po obszarach ochrony ścisłej Parku Narodowego „Ujście Warty”, obejrzeli z góry krajobraz Parku podczas wirtualnego lotu balonem, przechadzali się po torfowisku. Niektórzy spróbowali swoich sił w interaktywnej grze naśladując lot bielika i chód przepiórki. Zwiedzający odkrywali skarby w Skrzyni pełnej niespodzianek i tajemnice ptasich wędrówek. Odważniejsi zmierzyli się z liczeniem gęsi. Okazało się, że przy ograniczonym czasie nie jest to wcale takie proste. Dużym zainteresowaniem cieszyło się akwarium z rybami, które spotkać można także w wodach Parku. Z połowami nieodłącznie wiąże się historia Błot Warciańskich. Będzie można zapoznać się z nią w jednej z sal Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego.

Po emocjonującym zwiedzaniu wystawy, dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski przedstawił historię powstania Ośrodka. Wszystko zaczęło się w 2013 roku. To właśnie wtedy Park poszukiwał miejsca na nowe centrum edukacyjne. Pomocną dłoń wyciągnął wójt gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków wraz z Radą Gminy, który nieodpłatnie przekazał działkę pod budowę. Kolejny krok to opracowanie koncepcji architektonicznej i ekspozycyjnej, a później na tej podstawie zaprojektowanie budynku i wystawy. W 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udało się uzyskać fundusze na to ogromne przedsięwzięcie. I tak narodził się projekt: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym”. Od tej pory „zespół muzealny” czuwał nad przebiegiem prac budowlanych i wyposażania wnętrz. Ostateczny koszt projektu wyniósł 29 164 320,48 zł, w tym 16 846 851,31 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 1 003 573,49 zł z budżetu państwa. Park Narodowy „Ujście Warty” dołożył do inwestycji 1 969 400,28 zł, koszty niekwalifikowalne wyniosły 9 344 495,39 zł.

Interesującym puntem uroczystości był wykład dr Macieja Ambrosiewicza, autora koncepcji wystaw, pt. „Ptaki w sztuce”. Pan Ambrosiewicz zaprezentował dzieła artystów od starożytnego Egiptu aż do współczesności. Pokazał w ten sposób jak na przestrzeni wieków zmieniało się postrzeganie ptaków i jak możemy interpretować sztukę od strony przyrodniczej.

Najlepszym podsumowaniem projektu „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym” były zachwyty, pochwały i miłe słowa, które dały się słyszeć na każdym kroku. Wkrótce wszyscy, którzy zapragną poszerzyć wiedzę o Parku Narodowym „Ujście Warty” będą mogli odwiedzić Ośrodek. Informacje na temat otwarcia będą podawane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Parku.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2021-10-25

Przy Muzeum powstała ścieżka rowerowa

Ostanie duże zadanie w projekcie „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym” jest już zakończone. Mowa oczywiście o ścieżce rowerowej przy Muzeum. Dzięki żółtym barierom nie sposób jej przeoczyć. Trasa ma długość prawie 370 metrów. Biegnie po byłym torowisku kolejowym, aż do Topolowej Drogi. Stamtąd można pojechać do II Górki. To doskonały punkt do obserwacji ptaków szponiastych.

Zachęcamy do przetestowania nowej ścieżki rowerowej w Słońsku i zwiedzania Parku na dwóch kółkach!

Przypominamy, że Ośrodek Muzealno-Edukacyjny jest jeszcze nieczynny. Informacja dotycząca otwarcia pojawi się na naszej stronie internetowej.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2021-08-20

Wieści z Muzeum luty 2021

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku jest już ukończony. Przechadzając się po ekspozycji, zewsząd słychać głosy lektorskie i melodie towarzyszące projekcjom.

Już w kawiarni usłyszymy donośnie odzywającego się zimorodka. Podążając za jego głosem trafiamy do sali, w której niemożliwe jest przeoczenie modelu samolotu transportowego. Wchodzimy do środka. Karmimy ptaki w interaktywnej zabawie, a potem zaczytujemy się w ptasich metodach podrywu. Wysoki gwizd zimorodka sprawia, że ruszmy w jego kierunku. Wsiadamy do łódki i podczas wirtualnego rejsu nareszcie go dostrzegamy. Kolejne stanowisko, które przyciąga nasz wzrok, również oferuje podróż – tym razem przez cztery pory roku w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Wśród przenikających się dźwięków, naszą uwagę zwraca ten najbardziej charakterystyczny. To trzciniak terkoczący przy brzegu rzeki. Po przyjrzeniu się temu co pod i nad wodą, pochłaniają nas na parę chwil historie dawnych mieszkańców okolic Parku. Na koniec sprawdzamy jak się lata z błotniakiem stawowym, srokoszem i gągołem. Już za kilka miesięcy każdy chętny sam przekona się jak to jest. Otwarcie Muzeum planowane jest na lipiec tego roku. A tymczasem zachęcamy do wypatrywania tych gatunków podczas spacerów po Parku.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2021-02-23

Wieści z Muzeum styczeń 2021

Pod koniec ubiegłego roku główny wykonawca wystaw, firma TRIAS AVI, zgłosił zakończenie prac nad aranżacją Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku. W styczniu rozpoczęły się procedury odbiorowe.

Przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Do działania napędza nas widok sal muzealnych wypełnionych interaktywnymi aplikacjami, barwnymi grafikami i zdjęciami zapierającymi dech w piersi. Codzienne przyglądanie się efektom wielomiesięcznych wysiłków rzeszy ludzi, motywuje do wykrzesania z siebie nowych sił. Z niecierpliwością wyczekujemy momentu otwarcia Muzeum i umożliwienia zwiedzającym poznania naszego Parku z multimedialnej perspektywy. Pół roku, które pozostało do tego wydarzenia, minie w mgnieniu oka.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2021-01-15

Wieści z Muzeum grudzień 2020

Jeszcze tylko kilka tygodni i Ośrodek Muzealno-Edukacyjny będzie w pełni wyposażony w sprzęt i scenografię. Trwają ostatnie szlify grafik, tekstów lektorskimi do filmów i treści do audioprzewodników.

Wyróżniającym się miejscem w Muzeum jest sala Słońsk. Odbiega ona tematycznie od reszty wystawy przyrodniczej. Tutaj zwiedzający poznają bogatą historię Słońska i dowiedzą się jak kiedyś wyglądało życie w tych okolicach. Przyjrzą się również przedmiotom używanym w przeszłości przez rybaków. Ekspozycja o Słońsku dedykowana jest przede wszystkim dorosłym. Jednak atrakcje dla najmłodszych nie zostały całkowicie pominięte. Kiedy rodzice zanurzą się w historycznym świecie rybaków z Błot Nadwarciańskich, ich pociechy posłuchają zajmujących opowiadań swoich rówieśników sprzed kilkudziesięciu lat. 

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-12-15

Wieści z Muzeum listopad 2020

Zakończenie aranżacji wystaw Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku zbliża się wielkimi krokami. Meble są już na swoich miejscach. Trwa instalowanie ekranów dotykowych oraz ich testowanie. Wnętrza powoli wypełniają się treściami edukacyjnymi.

W sali Ptasi nawigator informacje będą przekazywane zwiedzającym za pomocą różnorodnych i ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest maszyna edukacyjna „Jestem tu, ale mnie nie widzisz”. W jej konstrukcji znalazły się dwie folie nawinięte na rolki. Obie folie można przewijać niezależnie od siebie. W ten sposób użytkownik ustawia jednym pokrętłem konkretny kadr krajobrazu, drugim pokrętłem przewija taśmę z ptakami i dopasowuje odpowiednio ubarwionego ptaka do tła. Umiejętność wypatrywania ptaków z maskującym upierzeniem na pewno przyda się w terenie nie jednemu przyrodnikowi. Warto więc przed wycieczką po Parku Narodowym „Ujście Warty” poćwiczyć trochę w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-11-18

Wieści z Muzeum październik 2020

Wraz z nadejściem jesieni w Parku Narodowym „Ujście Warty” pojawia się coraz więcej migrujących gęsi. Wędrówka, którą podejmują każdego roku nie jest łatwa. Odwiedzający Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku przekonają się o tym korzystając z gry planszowej pt. „Z życia wędrownych gęsi”. Farmy wiatrowe, myśliwi, osuszone mokradła to tylko niektóre z przeszkód czekających na graczy. Na szczęście łatwo będzie trafić na pola bonusowe, sprzyjające dalszej migracji. Gra będzie dostępna w sali „Ptasi nawigator” stylizowanej na wnętrze samolotu. Stelaż pod makietę latającej maszyny jest już zamontowany w Muzeum. Lada dzień znajdzie się na nim poszycie, które nada samolotowi ostateczny wygląd.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-10-14

Wieści z Muzeum wrzesień 2020

Na wystawach Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku ciągle przybywa nowych elementów. W sali Cztery pory roku, jak grzyb po deszczu, wyrosła głowiasta wierzba. W jej zakamarkach natychmiast pojawiły się dudek, pójdźka i borowiec wielki. Bobrza rodzinka zadomowiała się w sali Rzeka. W cichym kąciku ma do dyspozycji solidne żeremie. Na szerokie wody muzealnej rzeczywistości wpłynęła łódka. Została zacumowana w miejscu, gdzie będzie można odbyć wirtualny rejs po nieudostępnionym terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Lada dzień na ekspozycję dotrą pierwsze elementy samolotu. Na jego pokładzie zostanie stworzona odrębna przestrzeń wystawiennicza. Ale to opowieść na kolejny miesiąc…

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-09-14

Wieści z Muzeum sierpień 2020

Wystawy Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku w szybkim tempie nabierają ostatecznych kształtów, kolorów i dźwięków. Każdego tygodnia montowane są nowe elementy wyposażenia i wystroju: lampy, meble, projektory, ekrany… Ponadto pracujemy nad przeróżnymi treściami, na których będą bazować aplikacje edukacyjne i gry multimedialne.

Ciekawie zapowiada się gra, której bohaterem jest krwawodziób – mieszkaniec nadwarciańskich łąk. Zadaniem użytkownika będzie sterowanie postacią ptaka i jednoczesne zbieranie pożywienia. Trzeba jednak uważać na niebezpieczeństwa. Wystarczy chwila nieuwagi i krwawodziób może stać się kolacją dla sokoła wędrownego. Kolejną przeszkodą są psy biegające bez smyczy. Wywołują u ptaków dużo stresu, który skutkuje ucieczką i pozostawieniem piskląt bez opieki. Dlatego przebywając na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” należy przestrzegać zasad i nie wypuszczać psa bez smyczy. Spacerowanie z psem możliwe jest tylko na obszarze Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica. Gracz powinien trzymać się też z daleka od turystów i wędkarzy. Ludzie mogą zaniepokoić krwawodzioba i przeszkodzić mu w spokojnym żerowaniu.

Wcielając się na moment w krwawodzioba, zwiedzający przekonają się z iloma niebezpieczeństwami musi on sobie radzić każdego dnia. Warto o tym pamiętać ruszając na szlaki Parku Narodowego „Ujście Warty” i nie sprawiać mu dodatkowych kłopotów.

Wieści z Muzeum lipiec 2020

Aranżacja wystaw w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku jest już na półmetku. Wnętrza wypełniają się tematyczną scenografią oraz zabudową do gier i maszyn edukacyjnych.

W minionych tygodniach zamontowano stelaż pod dioramę prezentującą brzeg rzeki. Będą na niej wyeksponowane gatunki roślin, które można obserwować nad wodami w Parku. W brzeg wkomponowany zostanie przepust. Będzie pełnił funkcję przejścia do kolejnej sali wystawowej. Wewnątrz przepustu znajdzie się grafika wyjaśniająca zasady działania urządzeń hydrotechnicznych zastosowanych w Parku Narodowym „Ujście Warty”.  

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-07-22

Wieści z Muzeum czerwiec 2020

W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku trwa urządzanie sal wystawowych. Pojawia się w nich coraz więcej mebli i sprzętu elektronicznego. Laboratorium jest jednym z pierwszych pomieszczeń, w którym wykonawcy rozpoczęli montaż niezbędnego wyposażenia.

W strefie laboratoryjnej zwiedzający wzbogacą się o wiedzę, którą wykorzystają podczas wycieczek w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Przed wybraniem się w teren warto skorzystać ze stanowiska „Świat przyrody”. Wielu turystów wędrujących po Parku pewnie nie raz słyszało dziwne szczekanie, odgłosy przypominające beczenie owiec czy bulgotanie kojarzące się z gotowaniem zupy. Ta aplikacja rozwieje wątpliwości kto wydaje te osobliwe, a czasami przerażające dźwięki. Dzięki niej użytkownik dopasuje szczekanie do zaniepokojonej sarny, beczenie do kszyka wykonującego swoje godowe tańce, a bulgotanie dobiegające wiosną z płytkich rozlewisk… niech zostanie tajemnicą. Rozwiązanie tej przyrodniczej zagadki będzie czekało w Laboratorium Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-06-22

Wieści z budowy maj 2020

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku z zewnątrz wygląda na ukończony, ale w środku cały czas trwają prace nad aranżacją wystawy.

Tworzenie od podstaw maszyn edukacyjnych, gier manualnych i multimedialnych to nie lada wyzwanie. Grono ludzi codziennie głowi się nad tym jak urozmaicić turystom pobyt w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym. Jednocześnie pamiętamy o tym, żeby przekazywać najistotniejsze informacje o Parku w najbardziej przystępny sposób.

Jedna z głównych atrakcji naszego muzeum to wirtualny lot balonem. Do gondoli balonu poprowadzi odwiedzających przeszklony taras. Pod spodem, na obniżonej podłodze, wyświetlona zostanie prezentacja ukazująca Park Narodowy „Ujście Warty” z perspektywy lecących ptaków. Dzięki temu, że sala będzie wypełniona projekcjami, zwiedzający odniosą wrażenie latania balonem wśród chmur. Podczas wirtualnej wycieczki „podróżni” zobaczą miejsca, w których ptaki zakładają gniazda, zdobywają pokarm i odpoczywają w czasie wędrówki. Lektor zwróci uwagę na poszczególne elementy krajobrazu pojawiające się w trakcie lotu. Będzie to także okazja, żeby dowiedzieć się dlaczego Park jest wyjątkowy i unikatowy w skali Europy.

Lot balonem to tylko jedno z wielu stanowisk, przy których można dobrze się bawić i pogłębić wiedzę o Parku.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-05-20

Wieści z Muzeum kwiecień 2020

Wiosenna pogoda sprawia, że teren wokół Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego nabiera zielonych odcieni. Z dnia na dzień rośliny rozwijają się coraz intensywniej. Jeszcze tylko parę dni i każde drzewko, krzew i bylina wystroją się w pełny garnitur liści.

Mimo utrudnień, z którymi wszyscy ostatnio się zmagamy, nasza praca wciąż idzie do przodu. W zeszłym miesiącu na terenie Parku pracowała ekipa filmowa. Sprzyjająca aura pozwoliła filmowcom na doskonałe uchwycenie wczesnowiosennego krajobrazu „Ujścia Warty”. Nagrania będą wykorzystane m. in. w wirtualnym rejsie łodzią i krótkim filmie, który będzie witał zwiedzających.

Cały czas toczą się prace dotyczące treści w aplikacjach i grafik na ścianach. Powstają także eksponaty do dioram. Jednym z nich są modele bobrów, które będzie można obejrzeć po wyjściu z sali Rzeka. Jednak dostrzeżenie ich nie będzie wcale takie proste. Diorama z żeremiem i bobrzą rodzinką zostanie odgrodzona od odwiedzających szybami. Znajdą się na nich nadruki trzcin oraz krzewów. Dzięki temu zwiedzający odniosą wrażenie, że podpatrują bobry w ich naturalnym środowisku.

Warto pamiętać, że działalność tych największych europejskich gryzoni jest bardzo korzystna dla przyrody. Bobry, poprzez budowę tam, tworzą nowe siedliska dla bezkręgowców, płazów, ryb i roślin. W pełni zasłużenie nazywane są inżynierami środowiska.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-04-17

Wieści z Muzeum marzec 2020

Wydawać by się mogło, że prace nad Ośrodkiem Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku znacznie przyhamowały. Nic bardziej mylnego. Na budowie kończymy usuwanie ostatnich wad i usterek, a w zaciszu swoich biur pracujemy nad wystrojem i scenariuszami wystaw.

Podobno o gustach się nie dyskutuje, ale przy wyborze mebli do strefy wypoczynkowej nie mogliśmy postąpić inaczej. Dzięki temu, że wszyscy podobnie wyobrażamy sobie wygląd kawiarni, sprawnie dobraliśmy stoliki i fotele. Jesteśmy pewni, że odwiedzającym Muzeum też przypadną do gustu.

Wiele czasu poświęcamy na aplikacje, które pojawią się w poszczególnych salach. W bardzo przystępny sposób przedstawimy w nich najważniejsze zagadnienia związane z przyrodą Parku Narodowego „Ujście Warty”. Jednym z takich tematów jest ptasia migracja.

W sali Ptakom podobni uwagę zwiedzających od razu przyciągnie wysoki na 2 metry podświetlony walec. Zaprezentujemy na nim mapę wędrówek kilkunastu prawdziwych ptasich herosów.  Czy nieprawdopodobna wydaje się coroczna migracja z północnej Europy na Antarktydę? Dla rybitwy popielatej to nic nadzwyczajnego. Możliwe jest, że ptak ważący tyle co kostka czekolady, pokonuje trasę liczącą 2 tysiące kilometrów? Oczywiście. Mysikrólik jest tego najlepszym przykładem.

Równie intrygującym wątkiem jest orientowanie się ptaków w przestrzeni. W interaktywnej aplikacji wyjaśnimy jak to się dzieje, że ptaki prawie nigdy się nie gubią.

Wiosenna aura sprawia, że coraz więcej ptaków powraca z zimowisk. Zachęcamy do obserwowania fenomenu wędrówek podczas przebywania na świeżym powietrzu. A po otwarciu Muzeum zapraszamy do poszerzenia wiedzy o migracjach w pierzastym świecie.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-03-17

Wierzby szumią o wieściach z Ośrodka

Wierzby szumią o wieściach z Ośrodka
Wiosenna aura sprzyja pracom ogrodniczym wykonywanym wokół Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku. W ostatnim czasie przybyło krzewów, drzew i bylin. Intrygującym elementem obok Muzeum jest tzw. żywa architektura. Dwie altany o średnicy 6 m uplecione zostały z wierzby. Stworzą wyjątkowe miejsce do odpoczynku i relaksu. Poza oczywistymi zaletami jak naturalność i łatwość pielęgnacji, doskonale wpisują się one w krajobraz Parku Narodowego „Ujście Warty”. Pozostała nam teraz obserwacja jak wraz ze zbliżającą się wiosną, „ekologiczne wigwamy” będą nabierały zielonych odcieni.

Na wystawie stałej także wyróżnimy wierzbę. W sali Cztery pory roku umieścimy interaktywny model tego drzewa. Wierzba opowie nam ciekawe historie ze swojego życia. W jaki sposób w jej pniu powstały dziuple i zakamarki? Czy maczały w tym dzioby dzięcioły? I dlaczego z jednymi sąsiadami żyje się jej lepiej, a z innymi gorzej? Jeśli jesteście gotowi na wciągającą gawędę, koniecznie w przyszłym roku odwiedźcie naszą wierzbę.  

autor: Hanna Mierzwa, data: 2020-02-27

Wieści z budowy

Po roku od rozpoczęcia prac zakończyliśmy część budowlaną inwestycji: budowa w Słońsku Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego. Obecnie trwają odbiory tego etapu przedsięwzięcia.

Równocześnie realizujemy II etap projektu – wykonanie wystaw i wyposażenie wnętrz. Ekspozycja będzie wyposażona w innowacyjne rozwiązania, dzięki którym doświadczycie nowych wrażeń. W sali „Cztery pory roku” poczujecie się jak wędrowcy przemierzający mokradła. Specjalnie zaprojektowana podłoga będzie uginać się pod ciężarem zwiedzających, imitując spacer po bagnach. Warto na dłużej zatrzymać się przy tej części wystawy, bo torfowiska i inne tereny podmokłe mają ogromne znaczenie nie tylko dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale również dla człowieka. Mokradła zatrzymują wodę i przejmują gwałtowne wezbrania chroniąc przed powodziami, pełnią ważną funkcję klimatyczną dzięki magazynowaniu węgla organicznego, filtrują wodę z zanieczyszczeń i odnawiają zasoby wody pitnej. Oprócz funkcji bagien poznacie także budowę torfowiska przedstawioną w 3-metrowej tubie. A dla tych, którzy będą chcieli zasięgnąć informacji zanim wyruszą w teren, przygotujemy planszę o terenach podmokłych Parku Narodowego „Ujście Warty”.

autor: Hanna Mierzwa

Wieści z budowy grudzień 2019

Prace nad gmachem Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego w Słońsku powoli dobiegają końca. Z kolei roboty agrotechniczne, w tym sadzenie roślin, rozpoczęły się kilka tygodni temu. Drzewa i krzewy, które będą zdobić teren wokół Muzeum należą do gatunków rodzimych czyli takich, które naturalnie występują na obszarze naszego kraju. Postawiliśmy na nie, ponieważ wrosły w polski krajobraz, są odporne na niekorzystne warunki pogodowe oraz odpowiednie dla naszej fauny – dają schronienie i zapewniają pożywienie.

Coraz większy nacisk kładziemy na wystawę i wyposażenie Muzeum. Wewnątrz doskonale widać już podział na tematyczne sale i stanowiska multimedialne. Na ekspozycji wykorzystamy monitory dotykowe, zaawansowane projekcje oraz stanowiska odsłuchowe, które uatrakcyjnią zwiedzanie.

Jedną z ciekawszych aplikacji, którą będzie mogli wypróbować, jest gra interaktywna „Ptakom podobni”. Dzięki urządzeniu odczytującemu ruch użytkownika, „ożywicie” ptaka wyświetlanego na ekranie. Jednak nie wystarczy tylko machać ramionami, naśladując ruch ptasich skrzydeł. Niektóre gatunki ptaków preferują przemieszczanie się na piechotę, dlatego żeby je zaanimować potrzebne będą mięśnie nóg. Korzystając z gry przekonacie się czy jesteście podobni do dostojnie szybującego bielika, czy może do biegającego po łące derkacza.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-12-13

Wieści z budowy listopad 2019

Sztab ludzi wciąż pracuje nad Ośrodkiem Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku, a efekty naszych starań widać gołym okiem.

W ubiegłym miesiącu zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną, która częściowo zaspokoi potrzeby Ośrodka na energię elektryczną. W ten sposób ograniczymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, które wydzielane są podczas wytwarzania energii w konwencjonalnej elektrowni.

Kreatywnie podchodzimy do elementów wystawy stałej. Staramy się, aby treści w Muzeum były prezentowane w niebanalny sposób. Mamy nadzieję, że dzięki atrakcyjnemu przekazowi w niejednym i niejednej z Was rozbudzimy przyrodnicze pasje.
W sali Cztery pory roku będziecie mieli okazję odbyć rejs łodzią. Podczas wirtualnej podróży do miejsc ściśle chronionych i nieudostępnionych dla ruchu turystycznego, poczujecie się jak odkrywcy nieznanych lądów. Wartki nurt w nieuregulowanym korycie rzeki poprowadzi Was przez tańczące trzciny i szumiące wierzby do wyjątkowych zakątków Parku Narodowego „Ujście Warty”. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie tuż przy burcie łodzi podrywające się do lotu gęsi i kaczki. Wirtualny rejs dostarczy mnóstwa wrażeń, które już niedługo będą na wyciągnięcie ręki w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-11-13

Wieści z placu budowy październik 2019

Praca na budowie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku postępuje wyjątkowo prężnie. Uwijamy się jak pszczoły w dobrze zorganizowanym ulu, wykonując kolejne zadania z pełnym zaangażowaniem.

Oprócz prac nad samym budynkiem muzeum i jego sprawnym funkcjonowaniem, bierzemy pod lupę wystawę stałą. Jesienna pora nie pozwala już na wsłuchiwanie się w radosne ptasie trele, gwizdy i świergotania, więc tym chętniej pracujemy nad prezentacją „Ptasie radio”. To jedna z wielu interaktywnych form przekazu, z którymi będziecie mogli zapoznać się w muzeum. Usłyszycie tu między innymi buczenia bąka. Odgłosy wydawane przez tą skrytą czaplę niosą się wśród trzcinowisk nawet na kilka kilometrów! Gęganie gęgaw również zagości w „Ptasim radiu”. Nie musicie jednak czekać do wiosny, żeby wsłuchać się w ich dźwięki. Gęsie koncerty na tysiące głosów odbywają się codziennie wczesnym rankiem w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Każdemu gwarantujemy miejsce w pierwszym rzędzie!

Pełny skład ptasich gwiazd, który wystąpi w „Ptasim radiu” na razie pozostanie tajemnicą. Poznacie go odwiedzając ukończony Ośrodek Muzealno-Edukacyjny.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-10-20

Wieści z plany budowy wrzesień 2019

W ostatnim czasie większość robót prowadziliśmy wewnątrz budynku Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego. Efekty działań nie są tak spektakularne jak wzniesienie samego gmachu muzeum, ale równie istotne.

Kontynuujemy zakładanie linii zasilających oraz rozdzielni. Cały czas trwają prace nad instalacjami sanitarnymi, wentylacją i klimatyzacją. Rozpoczęliśmy także montaż oświetlenia oraz instalacji odgromowej. Mimo tego, że skupiamy się na pracach wewnętrznych, na zewnątrz wciąż zajmujemy się podbudowami dróg i nawierzchniami.

Może wydawać się, że plac budowy w ciągu minionych tygodni niewiele się zmienił. Ale to tylko pozory!

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-09-09

Wieści z plany budowy sierpień 2019

Praca na budowie wre!

Wakacje w pełni, ale działania przy Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku nie zwalniają tempa. Dobra pogoda i letnia atmosfera sprzyjają wszystkim zaangażowanym w ten wymagający projekt.

W ubiegłym miesiącu przystąpiliśmy do budowy dróg na terenie ośrodka. Kontynuujemy te prace, a ich efekty widać w postaci nawierzchni, krawężników i obrzeży. Rozpoczęliśmy także montaż zewnętrznych drzwi i okien. Dzięki nim do wnętrz będzie wpadało dużo światła słonecznego, co zmniejszy zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie. W ten sposób Ośrodek zmniejszy ślad CO2 generowany przez Park, wpisując się tym samym w idee eko-budownictwa. Naprzód posuwają się również roboty związane z montażem instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.

Podsumowując: Ośrodek Muzealno-Edukacyjny zmienia się z tygodnia na tydzień. Na lepsze!

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-08-13
 

Wieści z placu budowy lipiec 2019

Prace na budowie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku trwają nieprzerwanie od pół roku. Surowe mury gmachu oraz teren wokół niego powoli nabierają ostatecznych kształtów.

Zrobiliśmy pierwsze kroki w kierunku wybudowania dróg na terenie kompleksu. Zakończyliśmy montaż konstrukcji dachu oraz wewnętrznych ścianek, które podzieliły przestrzeń na tematyczne sale wystawowe. Coraz większa liczba pomieszczeń może pochwalić się doprowadzoną instalacją elektryczną. Zasili ona maszyny edukacyjne i stanowiska multimedialne, dzięki którym przybliżymy odwiedzającym przyrodę nadwarciańskich rozlewisk.

autor: Hanna Mierzwa, data: 2019-07-18

Muzeum jeszcze nie skończone a już przyciąga turystów!

Po 5 miesiącach od rozpoczęcia budowy Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego, wyłoniła się jego ostateczna sylwetka. Dwie, niezależne pod względem funkcjonalnym części, połączy wkrótce szklany dach – będący symbolem rzeki Warty, płynącej pomiędzy dwiema częściami Parku – Polderem Północnym oraz południowymi obszarami  zalewowymi.

Również, wewnątrz gmachu muzeum, wyrysowuje się ostateczny układ pomieszczeń. Pusta jak dotąd przestrzeń części wystawienniczej, podzielona została ściankami na poszczególne sale, a na klejonej, drewnianej konstrukcji, pojawił się dach.  W maju rozpoczęto także prace konstrukcyjne przy imponujących rozmiarów akwarium, na zewnątrz zaś – budowę muszli odsłuchowej – będącej wzmacniaczem dźwięków przyrody dochodzących z pobliskiej otuliny parku.

Pomimo faktu, iż po sławetnym, podziemnym basenie przeciwpożarowym, poza dwoma  przyłączami do czerpania wody przez jednostki straży pożarnej, na powierzchni ziemi nie pozostało ani śladu, to na zawsze wpisał się on już do historii obiektu. Już na dwa lata przed planowanym otwarciem muzeum, stał się celem wycieczek szkolnych dzieci ze szkoły w Słońsku. Świadczyć to może o rosnącym zainteresowaniu społeczności lokalnej powstającym obiektem, a także – z powodu odkrywki – o fakcie, iż ośrodek zaczął spełniać swoją edukacyjną funkcję jeszcze przed jego otwarciem.

autor: Adam Rzemieniecki , data: 2019-06-11
 

Postępy prac przy budowie Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego w Słońsku

Zaledwie miesiąc po uroczystości wmurowaniu aktu erekcyjnego widoczna jest już bryła muzeum przyrodniczego w Słońsku. Zakończono roboty murowe oraz konstrukcji żel-betowych, pojawiła się także konstrukcja dachu z drewna klejonego, a dzięki wewnętrznym ścianom nośnym można bez trudu wyodrębnić podział na przestronny hol, skoncentrowaną w lewym skrzydle część administracyjno – techniczną, oraz zajmującą prawe skrzydło – część wystawienniczą.

Wielkim wydarzeniem na placu budowy było przywiezienie i montaż basenu przeciwpożarowego. Potężna konstrukcja, która mieścić będzie w sobie ponad 200 m3 wody, spoczęła w jamie, na powierzchni wylanego wcześniej betonu, a po  podłączeniu do systemu rur oraz pomp, całkowicie skryta zostanie pod ziemią i stanie się integralną częścią parkingu.

Reasumując, gmach muzeum nabiera ostatecznej formy i w najbliższym czasie większość prac skoncentrowana będzie wewnątrz samego budynku, gdzie powstaną wkrótce ścianki działowe części administracyjno – technicznej oraz pokrycie dachu.

autor: Adam Rzemieniecki , data: 2019-05-06

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

W piątek, 29 marca 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Ośrodka Muzealno – Edukacyjnego Parku Narodowego „Ujście Warty”. Na plac budowy przybyli przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, autorzy koncepcji i projektanci muzeum, przedstawiciele Rady Naukowej PN „UW”, główny wykonawca robót, firmy nadzorujące przebieg budowy oraz dyrekcja i przedstawiciele Parku. Wśród zaproszonych gości na uroczystości zjawili się między innym: Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW Grzegorz Dłubek, Wójt Gminy Słońsk – Janusz Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Mariusz Herbut, Regionalny Konserwator Przyrody – Józef Kruczkowski oraz Burmistrz Kostrzyna nad Odrą – Andrzej Kunt.

Zebranych gości przywitał Dyrektor PN „UW” – Konrad Wypychowski, a prowadzący uroczystość jego zastępca Roman Skudynowski odczytał treść Aktu Erekcyjnego. Podpisy złożyli pod nim wszyscy obecni na ceremonii, a następnie dokument wraz wydaniem lokalnej gazety, fotografią pracowników PN „UW”, informacją o firmie Wimar – głównym wykonawcy, oraz aktualnymi banknotami i monetami został umieszczony w specjalnej tubie, która wmurowana została w ścianę fundamentową muzeum. Na drugiej części uroczystości, o koncepcji wystroju i funkcjonowania muzeum opowiedział jej autor – dr Dariusz Maciej Ambrosiewicz, a zespół do zarządzania projektem przedstawił chronologię realizacji całego przedsięwzięcia wraz z planami.

Jednym z głównych zadań Parków Narodowych jest edukacja, zatem utworzenie Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego prezentującego walory parku bez konieczności wstępu - na często niedostępne tereny – była naturalną jego konsekwencją. Idea powstania muzeum towarzyszyła pracownikom Parku Narodowego „Ujście Warty” od samego początku jego powstania i choć budowa rozpoczęła się w styczniu, to prace nad samym przedsięwzięciem trwają nieprzerwanie od 2014 r. Atrakcyjna lokalizacja muzeum – na wjeździe do Słońska od strony Kostrzyna nad Odrą – była możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu Wójta Słońska - Janusza Krzyśków, który za zgodą Rady Gminy przekazał Parkowi Narodowemu działkę budowlaną w formie darowizny.

Skompletowanie niezbędnych dokumentów dało podstawę do aplikowania o dotację w ramach środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W styczniu 2018 roku pomiędzy PN „UW” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem środków, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu. Pierwotnie, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia opiewał na sumę 23 mln zł, z czego 12,9 mln miało pochodzić z programu POIŚ, ponad 2,2 mln – Budżetu Państwa, a 7,6 mln – to wkład własny PN „UW”. Ostatecznie, po rozstrzygnięciu przetargu na budowę i zawarciu aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie, koszt całości inwestycji wzrósł na 28,1 mln zł. Dofinansowanie projektu z programu POIŚ wyniosło 16,5 a, Budżetu Państwa – 2,9 mln zł. Park Narodowy „Ujście Warty” przeznaczy na ten cel 8,6 mln zł.

Gmach muzeum stanie do końca 2019 r., lecz aranżacja wnętrza i ustawianie wystaw potrwają jeszcze półtora roku. Nowoczesne, multimedialne muzeum przyrodnicze otwarte zostanie w połowie 2021 roku i uświetni tym samym obchody 20-lecia powstania Parku Narodowego „Ujście Warty”.

autor: Adam Rzemieniecki , data: 2019-04-03

Muzeum na bagnach "wypływa na powierzchnię"!

W lutym pogoda sprzyjała budowie muzeum. Zakończono prace ziemne - wylewanie ław i stóp fundamentowych, wykonano także i zaizolowano ściany fundamentów. Najniższy punkt wystawy muzeum – obniżona posadzka w sali „Lot balonem” – został osiągnięty. 2,5 metra pod ziemią – bo, na takiej właśnie głębokości znajdować się będą ekrany w podłodze pod lecącym balonem – emitowany będzie film ukazujący nadwarciańskie rozlewiska z lotu ptaka. Symulacja lotu, umożliwi zwiedzającym pokazanie wielkości Parku, jego bioróżnorodności, rozmaitości siedlisk, a także da możliwość obserwowania kluczy przelatujących gęsi czy żurawi. Dzięki zawieszeniu gondoli balonu wraz z kładkami w powietrzu oraz projekcji zarówno na ścianach, jak i na podłodze, po zaprzężeniu najnowszych technologii multimedialnych – odbierany obraz, do złudzenia przypominać będzie rzeczywisty. Sala „Lot balonem” stanowi najniżej położony punkt całego obiektu, reasumując zatem, muzeum „sięgnęło dna”, a teraz już tylko do góry!

W pierwszym tygodniu marca na placu budowy pojawiły się prefabrykowane słupy żelbetowe i od razu przystąpiono do ich ustawiania. W liczbie ponad 40 sztuk wraz z dźwigarami z drewna podtrzymywać będą konstrukcję dachu.

Od dzisiaj, powstający ośrodek Muzealno-Edukacyjny, będzie widoczny już z drogi krajowej nr 22 i systematycznie wpisywać się będzie w architekturę Słońska. 

autor: Adam Rzemieniecki , data: 2019-03-07

Ruszyła budowa Ośrodka

Przy wjeździe do Słońska od strony Kostrzyna nad Odrą, ruszyła budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz zapleczem administracyjnym oraz technicznym. Celem jego powstania jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez edukacją ekologiczną.

Jest to nowy projekt Parku Narodowego „Ujście Warty”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego całkowity koszt wyniesie 28,1 mln zł, a jego zakończenie zaplanowane jest na koniec czerwca 2021 i zbiegać się będzie w czasie z obchodami 20-lecia powstania Parku Narodowego.

Budowa samego gmachu muzeum o powierzchni 1 800 m2 jest jego zasadniczą i jednocześnie najbardziej kosztowną częścią.  Zadania tego podjęła się wyłoniona w wyniku przetargu firma Wimar ze Słubic. Pierwsza łopata wbita została 2 stycznia 2019 roku, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec grudnia bieżącego roku. Pomimo niesprzyjającej aury, w styczniu udało się już wykonać część robót – zrobić wykopy pod fundamenty, wylać stopy fundamentowe.

Po zakończeniu budowy, prace wewnątrz gmachu potrwają jeszcze ponad rok: w pierwszym okresie będą obejmowały one wykonanie dekoracji i aranżacji wnętrza, później – przygotowanie samych scenariuszy.

Multimedialne muzeum pozwoli zwiedzającym poznanie przyrody Parku, bez konieczności przebywania na jego terenie. Umożliwi wirtualny lot balonem na bagnami, odbycie migracji wraz z wybranym gatunkiem ptaka, czy przepłynięcie się łodzią po rozlewiskach. To tylko niektóre z atrakcji powstającego kompleksu.  

autor: Adam Rzemieniecki , data: 2019-02-06

Ośrodek Muzealno - Edukacyjny coraz bliżej!

Będzie to muzeum przyrodnicze ukazujące skarby tego obszaru chronionego – poinformował PAP z-ca dyr. PN „Ujście Warty” Roman Skudynowski.

Budowa ruszy jesienią tego roku wieńcząc ponad cztery lata przygotowań do tej inwestycji. Koncepcja budowy muzeum, będącego zarazem ośrodkiem edukacyjnym i konferencyjnym, zrodziła się bowiem w 2014 r.

Budynek zostanie wybudowany w Słońsku oddalonym o kilka km od głównej siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie. Słońsk do gminna wieś położona na skraju Parku, w jego otulinie. Działkę pod muzeum gmina przekazała nieodpłatnie. Ośrodek powstanie przy drodze krajowej nr 22.

„Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski ze względu na rangę obszaru chronionego, przy którym powstanie muzeum. Oferta edukacyjna Parku jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym do grup zorganizowanych i turystów z całej Polski”- zapewnił Skudynowski.

Głównym elementem ośrodka ma być nowocześnie przygotowana wystawa stała podzielona na kilka pomieszczeń. Ma ona przedstawiać walory przyrodnicze i wartości kulturowe „Ujścia Warty”. Ekspozycja będzie ukazywać bogactwo zasobów naturalnych Parku i uświadamiać konieczność ich ochrony. Wystawa ma mieć charakter interaktywny z zastosowaniem najnowszych technologii.

Sam gmach muzeum będzie miał ponad 1,6 tys. mkw. Będzie to nowoczesny, częściowo przeszklony budynek z dwoma kondygnacjami. W płytach tworzących elewacje będą wycięte podświetlane sylwetki lecących ptaków, nawiązujące do charakteru obiektu.

We wnętrzu budynku znajdą się sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne. Będzie też część biurowo-administracyjna. Część wystawiennicza zajmie około 55 proc. powierzchni budynku, który ma być przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań technicznych.

Obiekt w kształcie prostokąta zostanie otoczony terenem rekreacyjnym z małą infrastrukturą. Przewidziano m.in: wykonanie drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla autokarów i samochodów osobowych.

Sama budowa ma rozpocząć się jesienią tego roku i zakończyć w IV kwartale 2019 r. Potem przyjdzie czas na tworzenie muzealnych ekspozycji. Ośrodek ma być w pełni ukończony do wiosny 2021 r.

„Planujemy oddanie budynku do użytkowania 1 lipca 2021 r., czyli na jubileusz XX-lecia utworzenia Parku Narodowego +Ujście Warty+” – powiedział PAP Skudynowski.

Opisany projekt jest największą inwestycją w historii Parku Narodowego „Ujście Warty” - najmłodszego ze wszystkich w Polsce. Przedsięwzięcie zostało wycenione na prawie 23 mln zł (aktualnie ponad 29 mln) i uzyskało prawie 13 mln zł (aktualnie prawie 17 mln) dofinansowania z UE.

Park Narodowy "Ujście Warty" został utworzony w czerwcu 2001 r. i zajmuje 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Przepływająca przez środek parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym.

Krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Na jego obszarze zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki.

Rozlewiska i łąki Parku Narodowego "Ujście Warty" to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków - nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, a jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60-80 tys. (a maksymalnie nawet 200 tys.).

Park ten należy do obszarów ujętych w Konwencji Ramsar mającej na celu ochronę obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych oraz jest Obszarem Natura 2000.

autor: Marcin Rynkiewicz, data: 2018-02-15

Umowa o dofinansowanie budowy Ośrodka podpisana.

Dnia 31.01.2018 Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” podpisał umowę o dofinansowanie budowy i wyposażenia Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego. Dotacje z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt, którego realizacja potrwa do połowy 2021 r., będzie kosztował 22,9 mln zł, a Unia Europejska wesprze go kwotą 12,9 mln zł. Budynek muzealno-edukacyjny, gdzie przygotowane zostaną między innymi wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i organizatorów turystyki, zajmie 1771 m2. Przewiduje się, że działaniami edukacyjnymi objętych zostanie 20 tys. osób w skali roku.

data: 2018-02-01

Opis projektu

Geneza pomysłu

W 24.03.2014 r. w Słońsku zostało podpisane porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości dla PNUW zlokalizowanej w Słońsku z przeznaczeniem na cele publiczne, służące ochronie środowiska poprzez wybudowanie „muzeum przyrodniczego z częścią administracyjną oraz zapleczem technicznym”.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Słońsk; powiat Sulęciński, województwo lubuskie, na terenie otuliny Parku Narodowego „Ujście Warty”, objętego Konwencją RAMSAR i na terenie obszaru Natura 2000 PLC 080001 Ujście Warty. Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski ze względu na rangę obszaru chronionego, przy którym powstanie Muzeum. Oferta edukacyjna Parku jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym do grup zorganizowanych i turystów z całej Polski. Usytuowanie muzeum przy krajowej drodze 22, nie pozostanie bez znaczenia dla przyrody Parku. Łatwy i bezpieczny dojazd umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie najcenniejszych jego obszarów i zabezpieczy przed nadmierną penetracją przez turystów.

Prace przygotowawcze

Realizację budowy muzeum rozpoczęto od podpisania umowy z Architektem Marcinem Giedrowiczem w dniu 18.11.2015 r., na wykonanie koncepcji programowo-architektonicznej obiektu muzealnego Parku Narodowego „Ujście Warty” w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie ośrodka muzealno-edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym”. Przedstawione warianty były szeroko omawiane w gronie pracowników Parku oraz członków Rady Naukowej przy Parku. Ostateczna koncepcja została przekazana dla Parku zgodnie z umową w dniu 31 marca 2016r. Zawiera ona funkcje przyszłego Ośrodka, założenia architektonicznie (budynek przyjazny środowisku, zarówno w architekturze jak i pod względem przyjętych rozwiązań technicznych, w tym pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz zastosowanie tzw. wody szarej). Koncepcja zawiera scenariusz wystawy stałej oraz zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji zadania uzyskaliśmy dokumentację na budowę i wyposażenie nowoczesnego i wielofunkcyjnego budynku, który będzie służył działaniom związanym z edukacją, udostępnianiem Parku oraz zarządzaniem terenem chronionym.

W następnym etapie przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę na bazie przyjętej koncepcji. W dniu 28 września 2016 r. zostały podpisane umowy z konsorcjum Kolektyw Maciej Stawarz i TT Studio Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Opracowanie pełno branżowego projektu budowy i wykonania wystaw – Ośrodka muzealno-edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. Prace trwały do 15 maja 2017 r., a efekt tych prac było przekazanie dla Parku projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pozwoleniem na budowę muzeum. 31 stycznia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowity koszt projektu wynosi: 22 920 517,10 zł w tym dotacja z UE wynosi 12 962 247,89 zł, z budżetu Państwa 2 287 455,51 oraz środki finansowe Parku  to 7 670 813,70 zł. (Aktualne koszty projektu to: 29 039 767,04 zł w tym dotacja z UE wynosi 16 848 851,32 zł, z budżetu Państwa 1 200 722,68 oraz środki finansowe Parku  to 9 219 941,95 zł.)

Dzięki temu można w tym roku rozpocząć działania zmierzające do realizacji projektu.

Etap I – Kadra i procedury

            Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej kardy do zarządzania projektem oraz nadzór budowlany. Potencjał kadrowy to, obok potencjału finansowego i technicznego, najważniejszy element powodzenia realizacji projektu.

W ramach tego etapu, na podstawie projektów wykonawczych (budowlanego i projektu wystaw stałych) a przede wszystkim aktualnych kosztorysów inwestorskich wykonanych na podstawie przedmiaru robót, zostanie opracowany SIWZ oraz procedura przetargowa, która będzie przeprowadzona dwoma postępowaniami: 1 –obejmująca prace budowlane, 2 – wykonanie wystaw stałych. W ramach działania zostanie opracowany również SIWZ na szczegółowe scenariusze wystaw stałych (szczegółowe opisy od  poszczególnych punktów edukacyjnych, plansz, gier i maszyn edukacyjnych, przygotowanie szczegółowych wytycznych do materiałów audio i wideo). Rezultatem będzie przygotowanie procedury przetargowej gotowej do ogłoszenia.

Ten etap planowany jest  na koniec I kwartału 2018 r.

Etap II – Budowa muzeum

Na tym etapie realizacji Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego zaplanowano budowę obiektu. 

Budynek użyteczności publicznej, pełniący funkcję podstawową muzealno–edukacyjną, jest przeznaczony do zwiedzania wystaw stałych i czasowych, przedstawiających zagadnienia związane z Parkiem, przeprowadzania szkoleń edukacyjnych oraz zapewniający obsługę ruchu turystycznego. Jest ogólnodostępny, również dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jednorazowo może przebywać:

- osoby administracyjne do 10 osób

- osoby zwiedzające wraz z uczestnikami szkoleń ok. 200 osób.

Budynek użytkowo podzielony na części: ogólnodostępną przestrzeń komunikacyjną, muzealną, dydaktyczną, administracyjną, technologiczną i warsztatową.

Przestrzeń komunikacyjna stanowi część ogólnodostępną, na którą składają się: wiatrołap, hol główny, szatnia, punkt informacyjny z kasą biletową oraz sklepikiem, a także miejsce konsumpcji i poczekalnia z dostępem do kawiarni. Z holu znajduje się wejście do sanitariatów ogólnodostępnych oraz dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń wystawiennicza stała obejmuje około 40% powierzchni użytkowej budynku. Wszystkie pomieszczenia do dyspozycji zwiedzających dostępne są z poziomu posadzki parteru. Zaprojektowano budynek o prostym wyrazie architektonicznym, wkomponowany w otoczenie. W płytach tworzących elewacje będą wycięte podświetlane sylwetki lecących ptaków, nawiązujące do charakteru obiektu.

Budynek wyposażony w następujące instalacje: wody, kanalizacja sanitarna, deszczowa, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacją, elektryczna, nisko prądowe, odgromowa, gazu, panele fotowoltaiczne.

Podstawowe źródło ciepła w budynku muzealnym ma być zapewnione poprzez pompę ciepła. Woda opadowa z dachów ma być retencjonowana w zbiorniku do wtórnego wykorzystania. 

Do budynku przylega tzw. muszla odsłuchowa, która ma za zadanie wychwytywanie dźwięków z otoczenia. Na terenie wokół Ośrodka planuje się elementy małej architektury: wiatę  i stojak  na rowery,  ławki  i kosze na śmieci. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano m.in: wykonanie  drogi dojazdowej, miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych (w tym dla osób  niepełnosprawnych).., na posadzce ma być wykonana gra planszowa „Gra w Gęś” o przybliżonych wymiarach 10 x 10 m.

W wyniku realizacji tego działania zostanie wybudowany budynek Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. 

 Czas realizacji: III kw. 2018 - IV kw. 2019

Etap III – Budowa muzeum

Wykonanie wystaw i wyposażenie wnętrz Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego, w  tym:

Wyposażenie wystawy stałej w elementy meblowe, elementy scenografii, maszyny edukacyjne, plansze itd.
Wykonanie szczegółowych scenariuszy, opisów od  poszczególnych punktów edukacyjnych, plansz, gier i maszyn edukacyjnych, wykonanie materiałów audio i wideo.
Nadzór autorski nad wykonaniem wystaw i wyposażenia.
Głównym elementem nowego Ośrodka ma być nowocześnie przygotowana wystawa stała,  podzielona na kilka pomieszczeń.  Scenariusz wystawy stałej ma na celu przedstawienie walorów przyrodniczych i wartości kulturowych Ujścia Warty, ma być adresowany do wszystkich grup wiekowych, ma uczyć i bawić. Narracja koncentruje się wokół 3 osi tematycznych, związanych z charakterystycznymi dla Parku zagadnieniami: krajobrazem, światem zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków oraz procesami przyrodniczymi. Ekspozycja zwraca uwagę na bogactwo zasobów naturalnych Parku i uświadamia konieczność ich ochrony. Pierwsza sala „Ptakom podobni” pokazuje Park jako przystanek na trasie migrujących ptaków. Aby zwiedzający poczuli się jak podróżni, którzy za chwilę odbędą podróż w przestworzach, w Sali znajduje się makieta fragmentu kadłuba samolotu. Dalsza trasa umożliwia przejście przez jedną z dwóch sal. W pierwszej („Lot balonem”) będzie można zobaczyć Park z perspektywy przelatujących ptaków. Druga („Ptasi nawigator”) to laboratorium wiedzy o ptakach Parku. Znajdować się tam będą maszyny edukacyjne, stanowiska odsłuchowe, prezentacje multimedialne i inne atrakcje pogłębiające wiedzę o Parku. W kolejnej sali, związanej z krajobrazem, znajduje się m.in. stanowisko, na którym można będzie poznać obszary niedostępne dla turystów poprzez multimedialny rejs łodzią. W Sali „Rzeka” znajdować się będzie duże akwarium, pokazujące podwodne życie Parku. Ostatnia sala zawiera makiety żeremi bobrowych, ekspozycję dot. Słońska oraz laboratorium z grami i zabawami, sprawdzającymi wiedzę zdobytą podczas zwiedzania ekspozycji. Projektowana ekspozycja ma być w całości przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ekspozycja jest bogata w elementy interaktywne dźwiękowo-dotykowe, co czyni ją przyjazną dla  osób nie dowidzących bądź niesłyszących.

Równolegle z wykonywaniem wystawy stałej będą przygotowywane szczegółowych scenariuszy, opisów od  poszczególnych punktów edukacyjnych, plansz, gier i maszyn edukacyjnych, wykonanie materiałów audio i wideo. Oprócz nadzoru autorskiego, zaplanowano nadzór budowlany.

W wyniku tych działań Park zyska nowoczesną bazę do prowadzenia całorocznych działań edukacyjnych dla większej niż dotychczas  ilości osób oraz zapewni przyjazną i kompleksową  obsługę  odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych. Nowoczesna, dostosowana do różnych grup wiekowych i percepcyjnych ekspozycja przyrodnicza zapewni pełniejszą realizację  celów edukacyjnych Parku. Umożliwi przygotowanie zwiedzających przed wejściem na jego teren. Da również możliwość  organizacji wystaw czasowych oraz dzięki salom konferencyjnym, ułatwi zarządzanie  obszarem Parku oraz obszarem Ramsar.

Przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. 

Czas realizacji: I kw. 2019 – kw.IV 2019

Etap IV – budowa muzeum

Działanie ma na celu  promocję Ośrodka w celu pełnego wykorzystania jego  możliwości w zakresie  edukacji i  udostępnienia. Planujemy realizację następujących działań:

warsztaty dla nauczycieli i organizatorów turystyki z regionu jako potencjalnie jednego z największych odbiorców działań edukacyjnych realizowanych przez Ośrodek. Zaplanowano przeprowadzenie 4  jedno-dniowych warsztatów prezentujących ofertę  edukacyjną i możliwości przeprowadzania lekcji muzealnych w nowym Ośrodku.  Będą to odrębne warsztaty dla: grupa 1 - nauczycieli przedszkoli oraz klas I-III; grupa 2 - nauczycieli IV-VIII;  grupa 3 – nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz animatorów z ośrodków  kultury grupa 4 -  dla organizatorów turystyki z regionu. Do udziału w warsztatach zostaną również zaproszeni nauczyciele z placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi . W ich trakcie zostanie zaprezentowana wystawa stała (eksponaty, gry i maszyny edukacyjne). Przedstawiona zostanie oferta edukacyjna Parku , w szczególności możliwość  przeprowadzenia, uczestnictwa w lekcjach w nowym Ośrodku.
 w Ośrodku zostaną umieszczone tablice informacyjne i pamiątkowa
 informacje do prasy, na portale społecznościowe, strony www.
Działanie ma na celu promocję nowego Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego, co  zapewni mu większą frekwencję i przyczyni się do efektywnego wykorzystania.

Czas realizacji: II kw. 2018 - II kw. 2021

autor: Roman Skudynowski

Wykup prawem pierwokupu 4 działek ewidencyjnych, znajdujących się w granicach Parku Narodowego "Ujście Warty"

Wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiło wykup gruntów leżących w granicach Parku Narodowego „Ujście Warty”, które podlegają prawu pierwokupu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 7.3.1. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo (2021)” finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

PNUW po otrzymaniu od notariusza informacji o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży, dnia 21 lipca 2021r., złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w NFOŚiGW. Dnia 16 sierpnia 2021r. dyrektor PNUW złożył u notariusza oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu i dzięki temu 4 działki ewidencyjne nr 44/1, 44/2, 47/1, 47/2 położone w obrębie Czaplin, gmina Słońsk, o łącznej powierzchni 1,84ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Działki położone są na Obwodzie Ochronnym Słońsk przy wale wschodnim w okolicy Mostu Ownickiego. Będą one użytkowane przez Park rolniczo w celu wykonywania zadań ochronnych PNUW. Wykupienie tych działek pozwoli na zwiększenie jednolitego użytkowania gruntów w Parku, a to przełoży się na efektywniejsze utrzymanie siedlisk Parku w dobrym stanie.

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w pełni zostały pokryte koszty zakupu powyższych nieruchomości.

Zadanie pn. „Wykup prawem pierwokupu 4 działek ewidencyjnych, znajdujących się w granicach Parku Narodowego "Ujście Warty" sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 876/2021/Wn-04/OP-wk/D z dnia 16.09.2021r.. Łączny koszt przedsięwzięcia - zakupu nieruchomości wyniósł 55 000,00 zł.

autor: Patrycja Podlas

Bagna są dobre! LIFE09 NAT/PL/000257

Pełna nazwa projektu: Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! 

Projekt „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stanowi w swym zamierzeniu wieloletnie działanie, którego ostatecznym celem jest odtworzenie siedlisk łąkowo-bagiennych dla ginących gatunków ptaków, w połączeniu z prowadzeniem ekstensywnej gospodarki wypasowej i utrzymaniem funkcji przeciwpowodziowej północnej części Parku - tzw. Polderu Północnego.

Działania projektowe prowadzone będą na powierzchni 2800 ha (część Parku Narodowego „Ujście Warty"), a ich pośrednie oddziaływanie dotyczyć będzie dodatkowo obszaru 2000 ha (obszar leżący w granicach sieci Natura 2000 - PLC080001). U podstaw realizacji projektu leży potrzeba przywrócenia, zdegradowanych obecnie, obszarów leżących w granicach PN „Ujście Warty”, jako miejsca rozrodu, a także żerowiska i odpoczynku podczas migracji oraz zimowisk gatunków ptaków zależnych od otwartych siedlisk łąkowo-bagiennych. Obecnie zarówno ta grupa ptaków, jak i ich siedliska, należą do najszybciej zanikających i najbardziej narażonych.

Idea rewitalizacji tych terenów pojawiła się w wyniku wieloletniej współpracy Parku Narodowego oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Przedsięwzięcie zyskało poparcie lokalnych samorządów i rolników.

Ze względu na długi okres wdrażania i skomplikowanie planowanych działań, zdecydowano się podzielić cały projekt na dwa etapy.

 • Efektem etapu 1 (2008-2009) jest obszerna i kompleksowa dokumentacja przyrodnicza i hydrotechniczna, która poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań technicznych pozwala na osiągnięcie założeń przyrodniczych. Wspomniana dokumentacja powstała jako efekt wielkiego zaangażowania i współpracy wielu specjalistów oraz instytucji – m.in.: Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), PN „Ujście Warty”, Stowarzyszenia Ptaki Polskie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawicieli lokalnych samorządów, LZMiUW, hydrotechników i licznych doradców.
 • Etap 2., ma zasadniczo charakter wdrożeniowy i promocyjny.
W ciągu 3,5 lat zostaną wykonane prace zaplanowane w projekcie technicznym przygotowanym na etapie 1., które będą bezpośrednio prowadziły do zmian w krajobrazie Polderu Północnego. Podczas planowania działań ochronnych zostały uwzględnione wszystkie wymagania gatunków i siedlisk będących przedmiotem projektu: głównie ptaków siewkowych, blaszkodziobych oraz inne zależnych od mokrych, otwartych siedlisk, zarówno w okresie lęgowym jak i migracji i zimowania. Projekt stwarza szansę na ich pełną ochronę. Uwzględnione zostały też lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe (szczegółowo rozpoznane podczas realizacji 1 etapu projektu), które mogą być istotne dla wdrożenia Projektu i zabezpieczenia jego efektów. Ponadto prowadzona będzie intensywna kampania promocyjna związana z Projektem – zarówno na poziomie specjalistycznym, jak i popularnonaukowym. Planowane są m.in. międzynarodowa konferencja dla praktyków, samorządowców i rolników, wydawnictwa (w tym dla rolników i uczniów szkół regionu Ujścia Warty, podnoszące świadomość społeczną w kwestiach podejmowanych przez projekt oraz prezentujący jego efekty, film dokumentalny. Wszystko po to, aby podzielić się doświadczeniami nabytymi podczas realizacji projektu, promować Projekt, a także budować wiedzę o przyrodzie (siedliskach łąkowo-bagiennych oraz związanych z nimi ptakami w szczególności) i zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony przyrody.

Wśród najważniejszych celów naszego projektu można wymienić:
 • Odtworzenie i ochrona miejsc lęgowych dla gatunków ptaków wodnych i błotnych (obecnie najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata) poprzez zapewnienie odpowiedniego dla ich wymagań siedliskowych poziomu wód gruntowych.
 • Odtworzenie i ochrona żerowisk oraz miejsc odpoczynku w czasie migracji i zimowania ptaków wodnych i błotnych (obecnie najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata) poprzez zapewnienie odpowiedniego dla ich wymagań żerowiskowych poziomu wód gruntowych.
 • Odtworzenie oraz ochrona mokrych łąk, bagien – krajobrazów oraz siedlisk najbardziej zagrożonych w skali regionu i świata, poprzez wprowadzenie i utrzymanie odpowiedniego reżimu wody na bazie istniejącej sieci melioracyjnej, na łącznej powierzchni około 3 tys. ha - obecnie terenów posusznych, zdegradowanych i przyrodniczo zubożałych.
 • Wypracowanie i promocja modelowych rozwiązań w obszarze harmonijnego łączenia ochrony przyrody z aktywnym rolnictwem i gospodarką przeciwpowodziową w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju zarówno w skali regionu jak i kraju.
Projekt realizowany jest w ramach środków krajowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz środków unijnych (program Life+).

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu Bagna są dobre!

W ramach projektu powstał folder z pięknymi zdjęciami przyrody a także nagrodzony wieloma nagrodami film "Bagna są dobre!"

Znaczenie Parku Narodowego "Ujście Warty" dla lęgowej i nielęgowej populacji gęgawy Anser anser

Jednym z gatunków ptaków, które możemy obserwować w Parku jest gęgawa. To największa i najliczniej gniazdująca gęś w naszym kraju. Uznawana jest za gatunek wędrowny, czyli przemieszczający się w ciągu roku w miejsca lęgowe i zimowiska.

W celu zdobycia informacji dokąd przemieszczają się osobniki przebywające w Parku, założono na gęgawy nadajniki GPS. Tak jak widać na mapie, ptaki pozostają w naszych okolicach. Najdalsza wędrówka wynosi 311 kilometrów.

Ze środków uzyskanych z fundusz leśnego Lasów Państwowych, wynoszącego 77 600,00 PLN, zakupiono nadajniki GPS, sieci oraz tyczki.

autor: Michał Wołowik

Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap II

10 sierpnia 2018 r.  Dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" podpisał kolejną umowę umowę (EZ.0290.1.24.2018) z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych na dofinansowanie. Projekt pt. Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej. Etap II obejmuje dwa działania:
 1. Remont wieży widokowej przy ścieżce "Olszynki",
 2. Utwardzenie nawierzchni grobli (szlaku pieszego na ścieżce przyrodniczej "Olszynki".
Wysokość dofinansowania na realizację powyższych działań wynosi 436 509,16 PLN.

Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej Etap I

22 sierpnia 2017 r.  Dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" podpisał umowę (EZ.0290.1.25.2017) z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych na dofinansowanie działania pt. Odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej. Wartość umowy to 702 354,78 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. Utrzymanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej ścieżki przyrodniczej "Olszynki" (328 245,67 zł); w tym:
  1. rozebranie pozostałości starej i wykonanie nowej kładki dla pieszych (777 mb),
  2. wykonanie ogrodzenia wieży widokowej,
  3. wykonanie 15  tablic na przystankach edukacyjnych,
  4. wykonanie 2 wiat turystycznych.
 2. Utrzymanie ścieżki przyrodniczej "Olszynki" poprzez wymianę nawierzchni fragmentu ścieżki przyrodniczej (374 109,11 zł).

Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”

Nowa wiata i miejsce postojowe już gotowe

Z przyjemnością informujemy, że nowa wiata wraz z miejscem postojowym i dodatkową infrastrukturą są już gotowe i dostępne dla zwiedzających. Z górnej platformy wiaty można obserwować ptasich mieszkańców okolic ścieżki i wspaniałe, jesienne krajobrazy. Dolna ma służyć do odpoczynku. Wjazd na miejsce postojowe prowadzi przez przejazd rurowy, który uniemożliwia wejście bydłu i koniom. Turyści mogą wejść na miejsce postojowe przez dwie samozamykające bramki. Nie polecamy chodzić po przejazdach rurowych. Przypominamy, że miejsce postojowe i wiata są dostępne wyłącznie od świtu do zmierzchu. Nie można tutaj rozpalać ognisk, grillować, nocować w namiotach czy kamperach.  

Wiata wraz z dodatkową infrastrukturą została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 298 698,00 zł. Dodatkowe dofinansowanie, w wysokości 150 000,00 zł  otrzymaliśmy w formie darowizny od firmy Arctic Paper Kostrzyn S.A. Pozostałe środki na inwestycję to środki własne Parku. 

Sponsorom dziękujemy, a turystów zapraszamy do odwiedzania nowego miejsca.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

5 lipca 2022 r. Dyrektor Parku  Narodowego „Ujście Warty” i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę dotacji na realizację projektu pt. Budowa wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Całkowity koszt projektu to 801.656,99 zł. Dofinansowanie z Funduszu to 298.698,00 zł 

Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” to najbardziej znana trasa w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Obowiązkowe miejsce dla miłośników ptaków i główne wejście do Parku.

W skład inwestycji mają wchodzić: 
 • dwukondygnacyjna wiata o konstrukcji stalowo-drewnianej. Dolna kondygnacja, z ławkami i stołami, ma służyć głównie do odpoczynku. Górna - do obserwacji. Na pierwszą kondygnację będzie prowadzić trap.
 • obudowa toalet
 • ogrodzenie z wjazdem rurowym
 • przygotowanie parkingu
Miejsce odpoczynkowo-postojowe znajduje się na terenie zalewowym, dlatego wymaga specjalnych rozwiązań. Nowa wiata ma być bardziej odporna na murszenie drewna, zniszczenia dokonywane przez lód oraz bobry. Dzięki ogrodzeniu oraz przejazdom rurowym, zaparkowane samochody będą zabezpieczone przed zwierzętami gospodarczymi (głownie przed końmi).  Pod względem wizualnym ma nawiązywać do budownictwa szachulcowego.

To już kolejna inwestycja na ścieżce „Ptasim szlakiem”, która zostanie wykonana dzięki wsparciu ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze. Tym razem, oprócz Funduszu, budowa zostanie dofinansowana przez firmę Arctic Paper Kostrzyn S. A. w wysokości 150 tys. Pozostałe środki na budowę pokryje Park Narodowy.

Zakup lornetek i lunet do działań edukacyjnych Parku Narodowego Ujście Warty"

Nowe lornetki już „pracują” na wycieczkach

Od września uczestnicy zajęć organizowanych przez Park Narodowy „Ujście Warty” mają możliwość korzystania z nowego sprzętu optycznego. Lekkie i małe lornetki i lunety doskonale sprawdzają się podczas obserwacji ptaków z dziećmi i młodzieżą. Są one udostępniane bezpłatnie podczas wycieczek i warsztatów prowadzonych przez pracowników Parku. Będzie można z nich skorzystać również podczas wycieczki „Jesienne migracje”, zaplanowanej na drugą połowę października.

W ramach projektu zakupiliśmy 60 lornetek oraz 2 lunety na statywach. Nowy sprzęt kosztował 150 000 zł z czego połowa - 75 000 zł pochodził ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

autor: Olga Betańska

Nowy sprzęt optyczny do obserwacji ptaków

5 lipca 2022 r. Dyrektor Parku  Narodowego „Ujście Warty” i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę dotacji na realizację projektu pt.  Zakup lornetek i lunet do działań edukacyjnych Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

Nowy sprzęt będzie kosztował 150 000 zł z czego połowa - 75 000 zł będzie pochodzić ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kupimy 60 lornetek oraz 2 lunety na statywach. Lornetki i lunety będą oczywiście udostępniane bezpłatnie, ale wyłącznie osobom uczestniczącym w zorganizowanych przez Park wycieczkach i warsztatach. 

autor: Dorota Wypychowska

Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej "Ptasim szlakiem"

Wirtualna jesienna wycieczka

Aby pokazać turystom nową plaformę widkową planowaliśmy zorganizować jesienną wycieczkę do Parku. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Zamiast tego nagraliśmy wycieczkę wirtualną, tak aby każdy mógł zobaczyć sama platformę i ptaki w jej okolicy. Zapraszamy do oglądania!

Budowa platformy widokowej przy ścieżce "Ptasim Szlakiem"

2 lipca 2020 r. Dyrektor Parku  Narodowego „Ujście Warty” i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę dotacji na realizację projektu pt. Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Całkowity koszt budowy to 158,301,00 zł a dofinansowanie z Funduszu to 64 858,00 zł. 

Nowa platforma ma stalową konstrukcję z elementami drewnianymi. Ma być bardziej odporna na działanie wody, lodu i … bobrów. Pod platformą znajduje się miejsce odpoczynkowe i stojaki na rowery. Całość nawiązuje do budownictwa szachulcowego. Platforma jest doskonałym miejscem do obserwacji ptasich mieszkańców okolic ścieżki. Na platformie w późniejszym czasie pojawią się tablice ułatwiające ich rozpoznawanie.  Wiosną będą to np. kaczki, bataliony, czajki, bieliki, jesienią: żurawie i wielotysięczne stada arktycznych gęsi, w tym oczywiście gęsi tundrowe, znajdujące się w logo Parku.

autor: Dorota Wypychowska