Idź do

Telefony alarmowe funkcjonujące w Polsce

112 - Centrum powiadamiania ratunkowego (Jednolity, ogólnoeuropejski numer alarmowy. Numer służy do powiadamiania o zagrożeniach zdrowia i życia; z telefonów komórkowych działa również bez karty SIM)

Inne, wybrane numery alarmowe:

987 - centrum zarządzania kryzysowego

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 - Komenda Główna Policji - system Child Alert

996 - Centrum Antyterrorystyczne

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)\

997 – Policja (obsługiwany przez centrum powiadamiania ratunkowego)

998 – straż pożarna (obsługiwany przez centrum powiadamiania ratunkowego)

999 – pogotowie ratunkowe (obsługiwany przez centrum powiadamiania ratunkowego)