Idź do

Drogi Turysto!

Drogi udostępnione w Parku to najczęściej drogi gruntowe, często nieutwardzone. Mogą na nich wystąpić nierówności. Uważaj szczególnie na dziury zrobione przez bobry. Patrz pod nogi!  Dziury omijaj z daleka, ponieważ pod nimi są systemy korytarzy. Jeżeli zobaczysz je na udostępnionej drodze, zgłoś do nas.
Nie wchodź na ścieżkę „Olszynki” i na inne tereny, gdzie rosną drzewa, podczas silnych wiatrów. Drzewa są często podgryzione przez bobry, co może zwiększać możliwość ich przewalenia.
W Parku występują dzikie zwierzęta. To m.in. dla nich Park utworzono. Unikają kontaktu z człowiekiem, który jest dla nich największym zagrożeniem. Jeżeli jednak dojdzie do spotkania, najbezpieczniej oddalić się. Szczególnie nie zbliżaj się do młodych dzików. Gdzieś w pobliżu na pewno jest ich matka.
Mokradła obfitują w różne owady (komary, gzy, meszki itp.) czy kleszcze. To świadczy o bogactwie życia, chociaż dla człowieka może być nieprzyjemne. Idąc do Parku, zabezpiecz się w odpowiednią odzież i środki odstraszające.
Na terenie Parku wypasane są krowy i konie. Zapobiegają zarastaniu łąk, wiec są bardzo ważne dla przyrody Parku. Nie da się ich wszystkich ogrodzić. Są to bardzo ciekawskie zwierzęta, nie uciekają przed człowiekiem. Mogą podchodzić do ludzi. Jeżeli spotkasz np. stado koni, nawet na trasie turystycznej, nie podchodź do nich. Są to duże zwierzęta i spłoszone mogą przypadkiem wyrządzić Ci krzywdę lub Cię przestraszyć.
Niektóre drogi w Parku są udostępnione dla samochodów, ale pamiętaj, że są to drogi gruntowe. Mogą na nich wystąpić nierówności. Mogą też być grząskie, szczególnie po obfitych opadach. Pamiętaj o tym, decydując się na wjazd. Zawsze możesz zostawić samochód poza terenem Parku.
Korzystaj z dostępnej infrastruktury: wież widokowych, platform, zgodnie z zamieszczonymi na nich regulaminami.