Idź do

Ogólne zasady

Poniżej znajdziesz wybrane, ogólne zasady udostępnienia Parku Narodowego "Ujście Warty" do turystyki. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych. (na dole strony)
 • W Parku Narodowym „Ujście Warty” turyści mogą przebywać od świtu do zmierzchu.
 • W Parku można poruszać się wyłącznie po drogach udostępnionych do ruchu. Na początku głównych dróg, znajdują się słupki systemu informacji turystycznej (sit) z piktogramami, informującymi o zasadach poruszania się. Szczegółowy wykaz dróg udostępnionych do ruchu znajduje się w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych.
 • W niektórych okresach roku, część Parku, w tym drogi, mogą znaleźć się pod wodą. Trzeba pamiętać, że nawet po drogach udostępnionych można się poruszać dopiero, gdy ustąpi z nich woda.
 • Wznoszenie ukryć, czatowni i innych obiektów służących do obserwacji zwierząt i ich fotografowania wymaga zgody Dyrektora Parku.
 • Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, są zobowiązane zgłaszać pobyt w Parku edukacja@pnujsciewarty.gov.pl; 

Wejście z psem

Z psami można wchodzić do Parku wyłącznie na terenie obwodu ochronnego Polder Północny – Witnica (część Parku na północ od Warty). Psy powinny być na smyczy.

W pozostałej części Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Zakazy nie dotyczą psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Parkingi i miejsca postojowe

Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach:
 • parking przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie,
 • parking przy Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku,
 • miejsce postojowe „Wysokie napięcie”,
 • miejsce postojowe przy wieży widokowej „Czarnowska Górka”,
 • miejsce postojowe przy wieży widokowej „II Górka”,
 • miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”,
 • miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”,
 • miejsce postojowe przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica,
 • miejsce postojowe Niwka,
 • miejsce postojowe Śluza 

Punkty widokowe

Na terenie Parku najdziesz wieże widokowe, platformy i czatownie. Są to doskonałe miejsca do obserwacji przyrody Parku. Niektóre są zlokalizowane przy ścieżkach przyrodniczych. Inne można zwiedzać bez konieczności dłuższego spaceru. Lokalizacje wszystkich miejsc znajdziesz na mapie Parku.

Punkty widokowe w Parku Narodowym "Ujście Warty":
 • Wieża widokowa w Chyrzynie
 • Wieża widokowa „Czarnowska Górka”
 • Wieża widokowa „Olszynki”
 • Wieża widokowa przy Żółtej Drodze
 • Wieża widokowa przy ścieżce spacerowej "Torfianka"
 • Platforma widokowa "Betonka"
 • Czatownia obserwacyjna obok IV Mostu
 • Czatownia obserwacyjna na pomoście pływającym "Olszynki"
Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych.

Ogniska

Ogniska można robić tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Znajdują się one:
 • przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie (wyłącznie dla grup, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, odpłatne),
 • przy wiacie „Niwka”,
 • przy wiacie „Dąbroszyńskiej”,
 • przy wiacie obok przeprawy promowej – Witnica.
Opał należy przywieźć ze sobą, nie wolno w tym celu niszczyć pobliskiej roślinności i infrastruktury. Każde miejsce ogniskowe posiada własny regulamin. Znajdziesz go przy każdym miejscu ogniskowym.

Turystyka piesza

W Parku Narodowym "Ujście Warty" turystykę pieszą można uprawiać na wszystkich ścieżkach przyrodniczych i innych drogach udostępnionych do ruchu pieszego.

Listę i opis ścieżek znajdziesz w zakładce "Ścieżki przyrodnicze".

Pozostałe drogi udostępnione do ruchu pieszego znajdziesz w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego "Ujście Warty" w celach turystycznych (na dole strony) oraz na interaktywnej mapie.

Turystyka rowerowa

Przyrodniczą ścieżką rowerową, która prowadzi przez Park jest ścieżka „Na dwóch kółkach przez Polder Północny”. Jednak turystykę rowerową można w Parku Narodowym „Ujście Warty” uprawiać także na pozostałych ścieżkach przyrodniczych i innych drogach udostępnionych do ruchu pieszego i rowerowego.

Po kładkach drewnianych, które stanowią fragment ścieżki przyrodniczej „Olszynki” i ścieżki spacerowej „Torfianka”, rower należy prowadzić. 

Teren Parku jest płaski, utrudnienie w jeździe na rowerze mogą stanowić gruntowe, czasem błotniste drogi oraz często silny wiatr. 

Listę i opis ścieżek znajdziesz w zakładce „Ścieżki przyrodnicze”.

Pozostałe drogi udostępnione do ruchu pieszego i rowerowego znajdziesz w Zarządzeniu Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych (na dole strony) oraz na interaktywnej mapie.

Turystyka wodna

Turystykę wodną można uprawiać:
 • na Warcie
 • na Postomi od ujścia do Wyspy Somera – wyłącznie turystyka kajakowa i żaglowa z ograniczeniami.
Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty" w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych (na dole strony)