Idź do
Na poniższym wykresie zaznaczono względne zmiany poziomu wody w Parku Narodowym "Ujście Warty". Poziom wody odczytywany jest przy pomocy wodowskazu na IV Moście w Przyborowie i przy Dyrekcji Parku w Chyrzynie. Wykres aktualizuje się automatycznie co 15 minut i obrazuje jednocześnie poziom wody z obu wodowskazów umieszczonych w Parku.

Wykres wskazuje poziom wody w Postomi mierzony od dna na wysokości IV Mostu oraz poziom Czerwonego Kanału od dna przy Dyrekcji Parku. Poziom zero to dno rzeki i kanału w tym miejscu. Czerwona linia, bez zmian, pokazuje poziom, powyżej którego niedostępna jest ścieżka "Ptasim Szlakiem" (378 cm). Ścieżka "Mokradła" przy Dyrekcji PN"UW" zaczyna być niedostępna przy poziomie wody 325 cm według wskazań z IV Mostu.

Wykres automatycznie wyświetla dane z 3 ostatnich miesięcy. Jednak jest interaktywny i umożliwia jego modyfikację. Samodzielne można ustawić przedział czasowy, z którego wyświetlane są dane. Aby to zmienić wybierz daty w rubrykach „Data od:” i „Data do:”. Wodowskazy rejestrują dane od 01.08.2021 roku. Wcześniejsze są dostępne w formie grafik poniżej. Z rozwijanej listy można wybrać także rodzaj wyświetlanego wykresu – minutowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy oraz miesięczny. Wykresy minutowy i godzinowy są dostępne tylko dla jednej doby. Możesz ją wybrać w rubryce "Data od:" Po każdorazowej zmianie pamiętaj o zatwierdzeniu jej przyciskiem „Szukaj”.

Linia niebieska pokazuje poziom wody na wysokości IV Mostu, a linia zielona poziom wody przy Dyrekcji PN„UW”. Dodatkowo, po najechaniu wskaźnikiem myszki na punkty widoczne na wykresie, wyświetlą się informacje o dacie, godzinie oraz wartości pomiaru poziomu wody.

Automatyczny wykres poziomu wody

Poziom wody
Wodowskaz przy Dyrekcji PN - „UW”
Wodowskaz na IV moście
Poziom zalania „Betonki”