Idź do

"Ptasim szlakiem"

Ścieżka  przyrodnicza „Ptasim szlakiem” prowadzi przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku terenów lęgowych ptaków. Najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest wiosna i jesień. Turyście na ścieżce przyda się: lornetka, luneta i atlas ptaków.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Słońsk (okolice Słońska i Przyborowa)

Długość trasy - około 2 km. Powrót tą samą drogą.

Nawierzchnia: betonowe płyty. Przejezdna dla osób na wózkach.

Typ ścieżki: piesza ( dozwolona jest również jazda rowerem).

Dodatkowe wyposażenie: parking z wiatą i toaletami; tablice edukacyjne, platforma widokowa, czatownia obserwacyjna.

Utrudnienia: Jest to teren zalewowy. Przy wysokim poziomie wody, ścieżka może być czasowo niedostępna. Zdarza się to najczęściej zimą i wczesną wiosną.

Dojazd: W Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowskazów o treści „Do ścieżki przyrodniczej "Ptasim Szlakiem". Z ronda w Słońsku należy jechać w kierunku kościoła. Za kościołem w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu, w prawo w kierunku miejscowości Przyborów. W tej miejscowości poruszamy się drogą główną, zgodnie ze znakami drogowymi. Dojeżdżamy do tzw. Betonki gdzie znajduje się początek ścieżki (patrz mapa).

Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce. Tel. 95 7524026.
 • różne gatunki ptaków związanych z mokradłami, w tym np.: ohar, ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa
 • różnorodność sposobów poruszania się i żerowania ptaków wodno-błotnych
 • kaczki w godowym upierzeniu
 • zachowania godowe: m.in. zaloty perkozów, walki godowe batalionów
 • życie w kolonii mew i rybitw, obrona grupowa, gniazdowanie zespołowe kilku gatunków ptaków
 • szponiaste ptaki terenów podmokłych: np. bieliki, błotniaki stawowe
 • wodzenie młodych przez czajki, ohary, gęsi
 • strategie obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych;
 • wiosenne przeloty ptaków siewkowych i sposoby ich żerowania.
 • wypas krów i koni, które „przygotowują” łąki do kolejnego sezonu lęgowego
 • letnie przeloty ptaków siewkowych
 • obserwacje porannego wylotu gęsi oraz żurawi na żerowiska; wieczorne zloty na noclegowisko
 • duże koncentracje kaczek
 • ptaki szponiaste
 • obserwacje łabędzi krzykliwych (Park jest jednym z najważniejszych zimowisk tego gatunku w Polsce);
 • ptaki szponiaste zimujące w Parku: bieliki, myszołowy zwyczajne i włochate
 • tracze (nurogęsi i bielaczki).

"Mokradła"

Ścieżka poświęcona jest funkcjom mokradeł w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Chyrzyno (okolice dyrekcji Parku w Chyrzynie).

Długość trasy: około 1 km. Powrót tą samą drogą.

Nawierzchnia: ścieżka gruntowa prowadząca po grobli.

Typ ścieżki: piesza (jest dozwolona jazda rowerem)

Infrastruktura: 8 przystanków edukacyjnych z tablicami. Stół i ławki na końcu ścieżki.

Utrudnienia: Jest to teren zalewowy. Przy wysokim poziomie wody ścieżka może być czasowo niedostępna. Zdarza się to najczęściej zimą i wczesną wiosną. Trasa jest udostępniona dopiero, jak nie ma na niej wody!  Pierwszy przystanek ścieżki usytuowany jest na wieży widokowej, drugi na zabytkowej przepompowni wody. Kiedy siedziba Parku jest zamknięta, korzystać można tylko z części terenowej ścieżki. Zaczyna się ona przy mostku, obok drogi nr 22.   

Dojazd i dodatkowe informacje. Ścieżka zaczyna się przy siedzibie Parku, w Chyrzynie. Tam znajduje się parking. Pierwszy przystanek ścieżki usytuowany jest na wieży widokowej, drugi w zabytkowej przepompowni wody (patrz mapa). Uwaga! Kiedy wieża widokowa jest zamknięta, korzystać można tylko z części terenowej ścieżki. Zaczyna się ona przy mostku, obok drogi nr 22.

Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce. Tel. 95 7524026.

Dostępny jest przewodnik po ścieżce.
czyli w jaki sposób powstała pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, oraz jakie jej fragmenty widać z chyrzyńskiej wieży widokowej.
Historia osady Chyrzyno i umiejscowionej tu przepompowni wody.
Właściwości retencyjne terenów podmokłych i ich znaczenie dla przyrody i człowieka.
Bogactwo gatunkowe na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty". Po czym poznać obecność zwierząt na danym terenie? Tropy i inne ślady.
O wykorzystaniu roślin i materiałów pochodzących z terenów podmokłych, w gospodarce i kulturze człowieka.
Pospolite rośliny zbiorników wodnych, ich rola w procesie samooczyszczania wody.
Park Narodowy "Ujście  Warty" jako obszar objęty Konwencją RAMSAR oraz NATURĄ 2000. Opis gatunków ptaków spotykanych w pobliżu ścieżki.
Formy użytkowania rekreacyjnego i turystycznego terenów podmokłych na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty".

"Olszynki"

Ścieżka "Olszynki" prowadzi przez jedyny w Parku las. Jest to las podmokły - ols porzeczkowy. Pozostałe fragmenty ścieżki prowadzą przez podmokłe łąki i szuwary.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Polder Północny – Witnica (okolice Kamienia Małego).

Długość trasy: około 3 km. Ścieżka ma kształt pętli.

Nawierzchnia: drewniana kładka, grobla z mineralną nawierzchnią, drogi gruntowe.

Typ ścieżki: piesza. Rowerzyści mogą korzystać ze ścieżki, ale po kładkach rowery trzeba prowadzić.

Infrastruktura: parking z wieżą widokową, 2 wiaty, zadaszona platforma pływająca, 16 przystanków z tablicami edukacyjnymi.

Dojazd i dodatkowe informacje: W Kamieniu Małym, przy stacji benzynowej, należy skręcić na południe, w drogę brukową. Mijamy tory kolejowe. Droga brukowa zamienia się w gruntową. Prowadzi ona w stronę Warty. Po przejechaniu około 2 km, można zaparkować samochody obok drewnianej wieży.

Utrudnienia: Uwaga! Gminna droga dojazdowa na parking jest czasami trudna do przejechania. Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać pieszo. Długość trasy wyniesie wtedy 5 km (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna).

"Na dwóch kółkach przez Polder Północny"

Ścieżka prowadzi przez rozległe łąki Polderu Północnego. Dotyczy historii i przyrody tego terenu. 

Lokalizacja: Obwód Ochronny Polder Północny – Witnica. Znajduje się on na prawym brzegu Warty.

Długość trasy: około 30 km. Jest możliwość zrobienia krótszych tras w obrębie ścieżki.

Nawierzchnia: drogi gruntowe. Niektóre fragmenty trudniejsze do przejechania.

Typ ścieżki: rowerowa (z fragmentów polecamy korzystać również pieszo)

Infrastruktura: 20 przystanków edukacyjnych z tablicami. Przy trasie znajdują się 3 wieże widokowe, 6 wiat turystycznych, punkty edukacyjne.

Utrudnienia: Ścieżka dostępna cały rok. Niektóre odcinki mogą być okresowo trudniejsze do przejechania ze względu na charakter podłoża. Trzeba też uważać na nory bobrowe.

Dojazd i dodatkowe informacje: Na ścieżkę można wjechać od Kostrzyna nad Odrą, Dąbroszyna; Kamienia Małego oraz Witnicy. Ma kształt pętli.

Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce. Tel. 95 7524026.

Dostępny jest przewodnik po ścieżce.
czyli w jaki sposób rozpoznać czaplę, bociana i żurawia?
Historia prac regulacyjnych i melioracyjnych w dolinie dolnej Warty.
Rozpoznawanie podstawowych sylwetek ptaków drapieżnych.
Podstawowe cechy, przy pomocy których można odróżnić żabę od ropuchy.
Podstawowe gatunki bezkręgowców żyjących w wodach.
Nauka rozpoznawania kilku podstawowych śladów ssaków.
Czyli jak odróżnić od siebie: trawy, turzyce i sity?

Ścieżka spacerowa "Torfianka"

"Torfianka" to krótka ścieżka spacerowa, która stanowi łącznik między dwoma fragmentami ścieżki przyrodniczej "Na dwóch kółkach przez Polder Północny". Dzięki temu można przejść lub przejechać na rowerze mniejszą pętlę na Polderze Północnym.

Lokalizacja: Obwód Ochronny Polder Północny – Witnica.

Długość trasy: 1,1 km. Ścieżka łączy Wał Północny z Bobrową Drogą.

Nawierzchnia: 3 różne odcinki: I - drewniana kładka, II -  gruntowa droga i III - droga wewnętrzna prowadząca przez podmokłą łąkę.

Typ ścieżki: piesza. Rowerzyści mogą korzystać ze ścieżki, ale rowery po kładkach trzeba prowadzić.  
Infrastruktura: wieża widokowa, wiata.

Utrudnienia: wczesną wiosną III odcinek ścieżki może być miejscami podtopiony i niedostępny. Wówczas proponujemy równie ciekawą alternatywną trasę tzw. Środkową Drogą.
 • Od strony Dąbroszyna – 8,1 km: Dąbroszyńska Wiata – Wał Północny  do skrzyżowania ze ścieżką spacerową (3,6 km)– ścieżka spacerowa „Torfianka”(1,1 km)– Bobrowa Droga przy wieży widokowej - Dąbroszyńska Wiata (3,4 km)
 • Od strony Kostrzyna nad Odrą – 12,6 km : Nowa Pompa w Kostrzynie nad Odrą – Wał Północny (4,6 km);  przejście ścieżka spacerową (1,1 km) ;  Bobrowa Droga przy wieży widokowej - Wiata Dąbroszyńska (3,4 km); Wiata Dąbroszyńska – Wał Północny – Nowa Pompa (3,5 km).
 • Od strony Kamienia Małego  15,8 km : Kamień Mały – Kamieńska Grobla – Bobrowa Droga (3,6 km); Bobrowa Droga od skrzyżowania z Kamieńską Groblą do skrzyżowania ze ścieżką spacerową (2,6 km); przejście ścieżką spacerowa (1,1 km); Wał Północny od zejścia ze ścieżki spacerowej do Niwki (3,1 km); Niwka – Kamieńska Grobla  - Kamień Mały (4,3 km)
 • Od strony Kostrzyna nad Odrą - 15,7 km : Nowa Pompa w Kostrzynie nad Odrą – Wał Północny (4,6 km);  Ścieżka spacerowa: Wał Północny- skrzyżowanie ze Środkową drogą  ( 0,65 km) ;  Środkowa Droga – Bobrowa Droga - Bobrowa Droga przy wieży widokowej – Wiata Dąbroszyńska (7 km); Wiata Dąbroszyńska – Wał Północny – Nowa Pompa (3,5 km).
 • Od strony Kamienia Małego  17,8 km : Kamień Mały – Kamieńska Grobla – Bobrowa Droga (3,6 km); Bobrowa Droga od skrzyżowania z Kamieńską Groblą do skrzyżowania ze Środkową Drogą (4,4 km); Środkowa Droga – ścieżka spacerowa – Wał Północny (2,4 km); Wał Północny od zejścia ze ścieżki spacerowej do Niwki (3,1 km); Niwka – Kamieńska Grobla  - Kamień Mały (4,3 km)

"Przyrodniczy Ogród Zmysłów"

Jest to ogródek dydaktyczny z przystankami z przyrodniczymi zadaniami do samodzielnego wykonania. Jest to dobra propozycja dla rodzin z małymi dziećmi. Ścieżka jest przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. 

Lokalizacja: przy dyrekcji Parku w Chyrzynie.

Powierzchnia: około 0,8 ha

Nawierzchnia ścieżek: mineralna; umożliwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Wstęp bezpłatny. Czynne w godzinach otwarcia siedziby Parku w Chyrzynie.

12 przystanków edukacyjnych. Przy każdym przystanku znajdują się tablice w języku polskim i niemieckim. Część z nich ma napisy w języku Braille’a.

Dostępny przewodnik po ścieżce z dodatkowymi propozycjami zajęć i zabaw dla grup szkolnych. Dzięki temu, każdy z nauczycieli lub opiekunów może samodzielnie przeprowadzić lekcje w Ogrodzie.
Można tutaj poznać bogactwo zapachów i form świata roślin. Przez środek Ogródka biegnie ścieżka w tunelu. Dzięki temu, każdy z bliska może powąchać, dotknąć lub posmakować posadzonych w nim roślin.
Zasadzono w nim rośliny, których kwiaty przywabiają motyle.
Jest to zabawa, polegająca na rozpoznawaniu ryb żyjących w okolicznych wodach.
Spacer na boso z zamkniętymi oczami po ścieżce, której odcinki wyłożono różnymi materiałami.
Prezentacja różnych typów skrzynek lęgowych dla ptaków.
Rozpoznawanie tropów ptaków i ssaków występujących w Parku.
Na tym przystanku można porównać rozpiętość własnych ramion z rozpiętością skrzydeł bielika.
Rozpoznawanie ptasich sylwetek na podstawie makiet.
Przy pomocy prostych przyrządów, można tu naśladować niektóre z odgłosów słyszanych w przyrodzie.
Uczestnik tej zabawy porusza się jak zwierzęta np.: skacze jak wiewiórka czy wspina się po sieci jak pająk.
Wśród krzewów, traw i drzew, rozmieszczono różne, nietypowe dla tego miejsca obiekty. Należy je odnaleźć.
Zabawa oparta na bazie popularnej, dziecięcej gry w klasy.