Idź do

Płazy

Płytkie rozlewiska, zarastające starorzecza, wolno płynące cieki oraz bogactwo roślinności to raj dla płazów. Nic więc dziwnego, że Park czasami rozbrzmiewa koncertami, wydobywającymi się z licznej rzeszy „żabich gardzieli”. Ma to miejsce w okresie żabich godów.

Najwcześniej, w marcu, przystępują do nich żaby brunatne: trawna i moczarowa oraz ropucha szara. Na okres rozrodu samce żab moczarowych stają się niebieskie. Odgłosy przez nie wydawane, przypominają nieco bulgoczącą w garnku zupę. W maju usłyszeć można tajemnicze, godowe nawoływania kumaka nizinnego oraz żab zielonych: śmieszki, wodnej i jeziorkowej. Koncerty żab zielonych niosą się czasem na kilkanaście metrów. Rzadko spotykanym płazem jest grzebiuszka ziemna, której kijanki są największe spośród krajowych płazów.

Do rzadkości należy też rzekotka drzewna, mistrzyni kamuflażu i najgłośniejszy z naszych płazów. Naukowcy zbadali, że głos rzekotki, słyszalny nawet z odległości kilometra, ma czasami ponad 90 decybeli! (Dla porównania silnik zużytej ciężarówki to około 100 decybeli).

Niezbyt częstym gościem w Parku jest ropucha zielona, której głos do złudzenia przypomina trele kanarka. Lista Parkowych płazów liczy sobie 12 gatunków.

Nie zabrakło na niej przedstawiciela płazów ogoniastych -  traszki zwyczajnej. W otulinie była również obserwowana traszka grzebieniasta.