Idź do

Gady

Gady reprezentowane są w Parku tylko przez cztery gatunki: zaskrońca, padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną. Zaskroniec to zwierzę doskonale czujące się w środowisku wodnym. Świetnie pływa. Nic więc dziwnego, że występuje tu dość licznie. Trzy pozostałe gatunki są notowane znacznie rzadziej.