Idź do

Biblioteka

Biblioteka Parku Narodowego „Ujście Warty” znajduje się w siedzibie Parku w Chyrzynie. Prowadzona jest przez pracownika zespołu ds. edukacji i udostępniania parku i czynna jest w dni robocze.

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych przez osoby niezatrudnione w Parku Narodowym „Ujście Warty:


  • ze zbiorów bibliotecznych Parku można korzystać wyłącznie na miejscu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 95 7524026;

  • osoby korzystające z biblioteki zamawiają dane dzieło lub określają treść poszukiwanej informacji osobie prowadzącej bibliotekę;

  • osoby korzystające z biblioteki obowiązuje zakaz samowolnego pobierania zbiorów z półek;

  • osoby korzystające z biblioteki obowiązuje zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię.