Idź do

Informacje kontaktowe

Nasz adres: Park Narodowy "Ujście Warty"; Ul. Ul. ul. Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca
Godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Serwis internetowy: pnuw.gov.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nazwa skrzynki ePUAP: /parkuw/SkrytkaESP

W sprawach udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznej korespondencję należy kierować na adres siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty", Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Pracownicy Parku Narodowego "Ujście Warty":

Dyrektor

p.o. dyrektora - Wioletta Chara
tel. +48 95 752 40 27, +48 607 71 64 21
e-mail: wioletta.chara@pnujsciewarty.gov.pl

p.o. zastępcy dyrektora - Maciej Mazurczak
tel. +48 757 21 10; +48 783 100 617
e-mail: maciej.mazurczak@pnujsciewarty.gov.pl

Sekretariat

tel. +48 95 752 40 27
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum - Monika Opalińska
e-mail: monika.opalinska@pnujsciewarty.gov.pl

Straż Parku

tel. +48 95 752 40 27 wew. 213 lub 214
e-mail: straz@pnujsciewarty.gov.pl

komendant Straży Parku - Jan Helm 
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 609 226 820
e-mail: janusz.helm@pnujsciewarty.gov.pl

strażnik Straży Parku - Krzysztof Korotaj 
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 609 226 040
e-mail: krzysztof.korotaj@pnujsciewarty.gov.pl 

strażnik Straży Parku - Tomasz Musiał 
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 607 681 524
e-mail: tomasz.musial@pnujsciewarty.gov.pl

Zespół ds. Ochrony Przyrody i Monitoringu

tel. +48 95 752 40 27 wew. 222 lub 217
e-mail: przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

kierownik zespołu ds. ochrony przyrody i monitoringu - Robert Zdrojewski
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 665 015 615
e-mail: robert.zdrojewski@pnujsciewarty.gov.pl

konserwator obwodu ochronnego Chyrzyno - Łukasz Nidecki
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 693 334 886
e-mail: lukasz.nidecki@pnujsciewarty.gov.pl

konserwator obwodu ochronnego Słońsk - Remigiusz Wojtera
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 605 185 975
e-mail: remigiusz.wojtera@pnujsciewarty.gov.pl

konserwator obwodu ochronnego Polder Północny-Witnica -Tomasz Bocian
tel. +48 95 752 40 27; tel. +48 607 716 836
e-mail: tomasz.bocian@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. ochrony przyrody - Wiktor Szkudliński
tel. +48 95 752 40 27
e-mail: wiktor.szkudlinski@pnujsciewarty.gov.pl

Zespół ds. edukacji przyrodniczej i udostępniania Parku

tel. +48 95 752 40 26, +48 95 752 40 27 wew. 218 lub 220
e-mail: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
e-mail: turystyka@pnujsciewarty.gov.pl

główny specjalista ds. edukacji i udostępniania - Dorota Wypychowska
tel. +48 95 752 40 26; tel. +48 609 226 864
e-mail: dorota.wypychowska@pnujsciewarty.gov.pl

starszy specjalista ds. edukacji - Olga Betańska
tel. +48 95 752 40 26
e-mail: olga.betanska@pnujsciewarty.gov.pl

starszy specjalista ds. edukacji - Agnieszka Mielczarek
tel. +48 95 752 40 26
e-mail: agnieszka.mielczarek@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. udostępniania - Mateusz Hojan
tel. +48 95 752 40 26; tel. +48 691 543 007
e-mail: mateusz.hojan@pnujsciewarty.gov.pl

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku:
e-mail: muzeum@pnujsciewarty.gov.pl
informacja turystyczna: tel. +48 95 757 21 10
administracja ośrodka: tel. +48 95 757 21 11
kierownik Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego - Maciej Mazurczak
tel. +48 95 757 21 10; +48 783 100 617
e-mail: maciej.mazurczak@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. edukacji - Hanna Mierzwa
tel. +48 95 757 21 10
e-mail: hanna.mierzwa@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. edukacji: Błażej Komander
tel. +48 95 757 21 10
e-mail: blazej.komander@pnujsciewarty.gov.pl

Zespół do spraw administracyjnych

tel. +48 752 40 27 wew. 223

główny specjalista ds. administracyjnych - Magdalena Jankowska
tel. +48 752 40 27 wew. 223; tel. +48 609 226 863
e-mail: magdalena.jankowska@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. administracyjnych - Anna Kula
tel. +48 752 40 27 wew. 223
e-mail: anna.kula@pnujsciewarty.gov.pl

specjalista ds. administracyjnych - Agnieszka Późniak
tel. +48 752 40 27 wew. 223
e-mail: agnieszka.pozniak@pnujsciewarty.gov.pl

operator ciągnika: Maciej Stachniuk - +48 605 071 125

Zespół finansowo-księgowy

tel. +48 95 752 40 28; +48 95 752 40 27 wew. 221
e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl
p.o. głównego księgowego - Bożena Helm
tel. +48 95 752 40 28
e-mail: bozena.helm@pnujsciewarty.gov.pl

p.o. starszego księgowego - Andżelika Dawidziak
tel. +48 95 752 40 28
e-mail: andzelika.dawidziak@pnujsciewarty.gov.pl