Idź do

Lista akcji wolontariackich

Znajdź akcję po nazwie lub innych danych
Sortowanie:

Wolontariat

W Parku Narodowym „Ujście Warty” nie ma stałego programu dla wolontariuszy. Wolontariuszy zapraszamy okazjonalnie, gdy organizujemy jednodniowe wydarzenie. Najczęściej jest to Sprzątanie Parku lub pomoc w organizacji imprez edukacyjnych. 

Jeżeli chcesz, aby do Ciebie trafiła informacja o takich wydarzeniach i chcesz znaleźć się w naszej Bazie Wolontariuszy, prześlij zgłoszenie. Razem ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie podpisanej ręcznie i zeskanowanej zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych.

Praktyki i staże

Chcesz odbyć praktykę studencką lub bezpłatny staż w parku Narodowym „Ujście Warty”?

Oto co należy zrobić:
  • napisz na adres sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.
  • w wiadomości podaj kierunek studiów oraz preferowany zakres praktyk (np. ochrona przyrody, edukacja, turystyka).
  • zadeklaruj w jakim terminie chcesz odbyć praktykę i jak długo ma ona trwać. 
W przypadku pozytywnej odpowiedz, zostaniesz odesłany do konkretnego pracownika, który udzieli bardziej szczegółowych odpowiedzi. Wówczas zostanie też ustalony indywidualny program praktyki.

Uwaga! Park ma niewielkie możliwości w udostępnianiu studentom pokoi gościnnych. Dlatego, jeżeli uzależniasz odbycie praktyki w Parku od możliwości wynajęcia u nas pokoju gościnnego, zapytaj o taką możliwość już w podaniu wstępnym. 

Informujemy, że Park Narodowy „Ujście Warty” nie organizuje płatnych praktyk i staży. Staż można odbyć w Parku np. po skierowaniu z Urzędu Pracy, gdy wynagrodzenie stażyście wypłaca Urząd Pracy lub w ramach innych programów zewnętrznych (np. organizowanych przez uczelnie).