Idź do

Rośliny

W szacie roślinnej Parku Narodowego „Ujście Warty” królują rozległe łąki, turzycowiska, trzcinowiska. Gdzieniegdzie występują podmokłe lasy, typowe dla zabagnionych dolin rzecznych: łęgi, olsy oraz zarośla wierzbowe. Krajobraz urozmaicają pojedyncze, czasem okazałe wierzby, topole, olsze, wiązy i jesiony. Przypominają one, jak wyglądała dawniej roślinność obecnego Parku. Jeszcze na początku XVIII w. prawie cały jego obszar był porośnięty nieprzebytymi lasami łęgowymi. Rosły w nich wierzby, topole, olsze, wiązy i jesiony. Człowiek wyciął lasy, przeprowadził regulację Warty i jej dopływów oraz rozpoczął użytkować wydarte rzece tereny. Wówczas miejsce lasów zajęły głównie łąki i pastwiska.

Szata roślinna Parku

Naukowcy na terenie Parku wyróżnili 60 zbiorowisk roślinnych oraz ponad 500 gatunków roślin naczyniowych.

 • Największe obszary zajmują zbiorowiska roślinności bagiennej czyli szuwary. Rosną w nich: mozga trzcinowata, manna mielec, turzyca zaostrzona oraz rzepicha ziemnowodna.

 • Częste są również zbiorowiska ziołoroślowo-łąkowe. Tworzą je m.in. kolorowo kwitnące: firletka poszarpana, knieć błotna, sadziec konopiasty, wiązówka błotna.

 • W kanałach i starorzeczach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych. Tworzą je drobne rośliny pływające po powierzchni wody, np. rzęsa drobna, rzęsa garbata, spirodella wielokorzeniowa.

 • W głębszych wodach występują zespoły lilii wodnych. Można je rozpoznać po obecności grzybieni białych i grążela żółtego. Są to rośliny o charakterystycznych, pływających na wodzie, dużych liściach.

 • Po ustąpieniu wody, na mulistych brzegach, pojawiają się zbiorowiska pionierskich roślin jednorocznych. W ich skład wchodzą: cibora brunatna, szarota błotna, sit dwudzielny, rdest ostrogorzki, uczep trójlistkowy, łoboda oszczepowata, komosa czerwona.

 • Na nielicznych wydmach, takich jak np. Górka Czarnowska występują murawy napiaskowe. Rosną tam rośliny wytrzymujące brak wody i niewielką ilość składników pokarmowych w podłożu. Są to np. szczotlicha siwa, zawciąg pospolity i goździk kropkowany.

 • Lasy są rzadkością w Parku. Stanowią zaledwie 1% jego powierzchni. Występują tu głównie lasy podmokłe, czyli łęgi jesionowo-olszowe i olsy. Spotyka się również łozowiska czyli zarośla krzewiastych wierzb. Występuje w nich pospolicie wierzba szara. Na terenach o zmiennym poziomie wody występują wikliny nadrzeczne. Najczęściej rosną w nich: wierzba trójpręcikowa i wiciowa.

Gatunki chronione i zagrożone wyginięciem, występujące w Parku:

 • salwinia pływająca,
 • dzięgiel litwor,
 • nasięźrzał pospolity,
 • grzybienie białe.
 • groszek błotny,
 • wilczomlecz błotny,
 • starzec bagienny,
 • rzeżucha drobnokwiatowa,
 • rdestnica szczeciolistna,
 • selernica żyłkowana,
 • przetacznik wodny.