Idź do

Zdjęcia i logo do pobrania

Poniżej zamieszczamy folder ze zdjęciami do bezpłatnego wykorzystania w celach NIEKOMERCYJNYCH. W folderze oprócz zdjęć odzwierciedlających charakter Parku znajdują się pliki logo Parku, opis zdjęć jaki należy stosować przy ich wykorzystaniu oraz księgę znaku logo Parku Narodowego "Ujście Warty", która określa zasady ich wykorzystania.

Folder jest skompresowany i zabezpieczony hasłem.

Aby uzyskać dostęp do zdjęć należy wypełnić poniższe oświadczenie i wysłać je (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mailowy edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

Po weryfikacji oświadczenia przez pracowników Parku zostanie Państwu wysłane e-mailem zwrotnym hasło do pliku.

Zwracamy się również z prośbą o przesłanie do nas egzemplarza (fizycznie, w formie pdf lub jeśli nie jest to możliwe - zdjęcia) wydawnictwa, do którego wykorzystają Państwo udostępnione zdjęcia.

Można też pobrać samo logo Parku Narodowego "Ujście Warty". Wraz z księgą znaku znajduje się w oddzielnym folderze. Folder jest spakowany ale bez hasła. Można go pobrać, bez konieczności powiadamiania nas.