Idź do
Choć woda powoli opada, nadal południowa część Parku Narodowego „Ujście Warty” jest zalana wodą, przez co niedostępne są np. ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” czy "Mokradła". Obserwować za to możemy ptaki w wielu miejscach na Polderze Północnym, z Wału Wschodniego idąc od Słońska oraz z Górki Czarnowskiej. 

Park tętni życiem, wiele gatunków rozpoczęło przygotowania do okresu lęgowego. Gęgawy spotykamy już w parach, podobnie łabędzie nieme, które widać także na gniazdach w pobliżu drogi krajowej 22. 

Kaczki również spotykamy w parach - przede wszystkim są to krzyżówki. Zaobserwować możemy także świstuny, cyranki, gągoły, cyraneczki, krakwy, rożeńce, głowienki, czernice i ohary. Na rozlewiskach widać kokoszki, perkozy dwuczube, perkozy rdzawoszyje, perkozki oraz bardzo liczne łyski. Kropiatki, wodniki, kszyki i bąki również przystąpiły to okresu godowego o czym oznajmiają swym śpiewem z trzcinowisk. O poranku i pod wieczór rozlega się donośny klangor tokujących żurawi.

W całym Parku możemy spotkać czajki, kormorany, czaple siwe i białe. Przyleciały także liczne bataliony, krwawodzioby, ostrygojady czy pojedyncze piaskowce. Parkowe niebo patrolują wrony siwe, sójki, sroki, kruki, myszołowy, błotniaki zbożowe, krogulce, kanie rude i oczywiście bieliki. 

Wśród przedstawicieli mniejszych ptaków możemy zaobserwować szczygły, bogatki, zięby, jery, modraszki, wróble, mazurki, potrzeszcze, szpaki, skowronki ale również podróżniczki i wiele innych.

Autor: Remigiusz Wojtera, konserwator o.o. Słońsk