Idź do
Majowa zieleń łąk i różnorodność kolorów kwiatów oraz słoneczna pogoda zachęcają do wycieczek. Woda opadła a ptaki gniazdujące przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem” wyprowadziły lęgi więc można nią wędrować i upajać się pięknem przyrody. 

Na błękitnym niebie zobaczyć możemy majestatyczne bieliki, ale również myszołowy, błotniaki stawowe, pustułki, krogulce, kanie rude a nawet sokoła i rybołowa. 

Nad zbiornikami wodnymi porośniętymi grążelami zakładają kolonie rybitwy czarne, a nad piaskowymi brzegami rybitwy rzeczne. Zobaczyć też możemy rybitwy białoczelne i białowąse. 

Wśród niskiej roślinności podmokłych łąk i na brzegach wody usłyszeć lub zobaczyć możemy: derkacze, wodniki, kropiatki, bataliony, krwawodzioby, czajki, śmieszki, łęczaki, łyski, kokoszki, kuliki wielkie, kwokacze, kszyki a nawet ostrygojady czy szczudłaki. Wokół płytkich rozlewisk czy kanałów, w poszukiwaniu pożywienia, licznie gromadzą się czaple białe i czaple siwe, bociany białe i bociany czarne, żurawie oraz kormorany. 

Gęgawy i krzyżówki wodzą swoje młode. W Parku zobaczymy także lęgowe krakwy, cyranki, czernice, głowienki, płaskonosy, ohary i gągoły. Obecne są również cyraneczki i gęsi białoczelne oraz bardzo inwazyjny gatunek obcy jakim jest gęsiówka egipska. Z daleka można usłyszeć, a czasami zobaczyć z bliska dudki i kukułki. Na akwenach wodnych spotkamy także perkozki, zauszniki i perkozy dwuczube.
 
W Parku oraz jego otulinie zobaczyć i usłyszeć można przepięknie śpiewające: wilgi, podróżniczki, słowiki rdzawe i słowiki szare. Bogactwo fauny jest przeogromne, a wśród ptaków występują: strumieniówki, remizy, makolągwy, trzciniaki, kopciuszki, pełzacze leśne, świstunki leśne, dziwonie, potrzosy,  potrzeszcze, wróble, mazurki, modraszki, bogatki, szczygły, zięby, trznadle, gąsiorki, pliszki siwe, pliszki żółte, rokitniczki, wrony siwe, sójki, grzywacze, sroki, kruki, kosy, szpaki, kwiczoły, drozdy śpiewaki, dymówki, jerzyki, skowronki, pokląskwy, kląskawki, rudziki, łozówki, kapturki, dzięcioły zielone, dzięcioły duże, krętogłowy i wiele innych.

Remigiusz Wojtera, konserwator obwodu ochronnego Słońsk