Idź do
Bogactwo kwietniowej fauny Parku Narodowego „Ujście Warty” jest bardzo duże. Przyleciało wiele gatunków ptaków, które okres zimowy spędziły w cieplejszych rejonach. Krzyżówki i gęgawy możemy spotkać z potomstwem a wiele innych gatunków przystąpiło do zakładania gniazd i inkubacji jaj. Po ustąpieniu wody odsłaniająca się betonka i przylegające do niej łąki stały się atrakcyjnym miejscem lęgowym dla zagniazdowników, dlatego z ruchu turystycznego wyłączyliśmy ścieżkę „Ptasim Szlakiem” znajdującą się na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Z nastaniem wiosny w Parku pojawiły się bociany białe i bociany czarne, dymówki a w ostatnich dniach kwietnia kukułki. Odwiedzając Park zobaczymy krzyżówki, cyranki, gągoły, cyraneczki, krakwy, rożeńce, głowienki, czernice i ohary oraz liczne gęgawy i żurawie. Swój okres lęgowy rozpoczęły także kropiatki, wodniki, łyski, kokoszki, perkozy dwuczube, perkozki i zauszniki. 

Wśród trzcinowisk usłyszeć możemy bąki i kszyki oraz wiele, wiele innych głosów ptaków jak np. przypominający dźwięki wydawane przez świerszcza głos brzęczki. Wśród innych głosów zdecydowanie dominują słowiki z przepięknym podróżniczkiem, którego usłyszymy w wielu miejscach. 

Nadal bardzo licznie są bataliony, choć to zapewne ostatnie dni ich obecności w Parku. Widać również krwawodzioby, ostrygojady, kwokacze, szczudłaki, czajki, dudki, łęczaki, biegusy zmienne czy sieweczki rzeczne. 

Wróciły do nas rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne oraz rybitwy wielkodziobe. Nad wodą towarzyszą im czaple białe i czaple siwe, kormorany, mewy srebrzyste i bardzo liczne śmieszki. 

W Parku zobaczymy także wrony siwe, sójki, sroki, kruki, myszołowy, błotniaki zbożowe, krogulce, kanie rude i oczywiście bieliki. Wśród przedstawicieli mniejszych ptaków możemy zaobserwować modraszki, makolągwy, potrzeszcze, potrzosy, pierwiosnki, pliszki żółte, pliszki siwe i wiele innych.